Besøgende
Gæster online: 2
Brugere online: 0
Antal brugere: 1,719
Nyeste bruger: nannaflyvholm
10 nyeste brugere: Klik her
 42,588,569 Unikke besøg
10162 Besøg pr. dag
Synes godt om
Translate this page
Tilfældige Avatars
388 brugere (22.66%)
Har allerede en Avatar.
Artikler
Nyeste artikler
V7 versions-liste 15621
V6/V7-identifier 20552
Tilfældigt tema på ... 15831
Hvordan tælles unik... 16930
Ens registreringssi... 197787
Populære artikler
Ens registreringssi... 197787
Kør PHP-Fusion loka... 39695
Tilfældigt banner/l... 30894
Flytning af PHP-Fus... 29700
Opgradering af PHP-... 25121
Info om artikler
Artikler i databasen: 9
Læst antal gange: 392131
Downloads
Nyeste downloads
Danske sprogfiler ... 424
Avatar in viewforu... 913
Latest Blacklisted... 906
Search in Shouts 864
Users Websites Pan... 839
Populære downloads
DeLuxe Dropdown Me... 3783
CSS Dropdown Menu ... 2734
Installations-vide... 2573
PHP-Fusion v7.00.0... 2488
Forum Pack v1.0 2211
Info om downloads
Filer i databasen: 180
Hentet antal gange: 127744
Statistik mm.
Se indlæg
PHPFusion-Tips.dk :: PHP-Fusion v7.02.XX :: MOD's og Elementer
Hvem er her? 1 gæst(er)
 Udskriv debat
Avatar i viewforum.php
Smokeman
#1 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-12-2012 14:00
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 12134
Tilmeldt: 25.01.08
Sidst set: 28.01.17
On/Offline: Offline
Status:
Startet så småt op igen..
Dagens humør:

 
Et lille mod der viser forfatterens avatar i viewforum.php
- se eksempel her.

Edit: Har lavet det om til et download i stedet.

Download her.
Redigeret af Smokeman d. 25-12-2012 11:39
x1 x1
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
J_K_NIELSEN
#2 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-12-2012 15:20
Brugers avatar

Senior bruger


Antal indlæg: 447
Tilmeldt: 16.01.12
Sidst set: 18.01.19
On/Offline: Offline
Status:
dejlig når man ikke har fejl på sin hjemmeside
Dagens humør:

 
hej jeg har prøvet og gøre det du har skrevet her men jeg kan ikke lige finde de linjer du skriver man skal over skriveDownload kildekode  Kode
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2009 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: viewforum.php
| Author: Nick Jones (Digitanium)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
require_once "../maincore.php";
require_once THEMES."templates/header.php";
include LOCALE.LOCALESET."forum/main.php";
include INFUSIONS."forum_threads_list_panel/locale/".$settings['locale'].".php";

if (!isset($lastvisited) || !isnum($lastvisited)) { $lastvisited = time(); }

if (!isset($_GET['forum_id']) || !isnum($_GET['forum_id'])) { redirect("index.php"); }

if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }

$threads_per_page = 20;

add_to_title($locale['global_200'].$locale['400']);

$result = dbquery(
   "SELECT f.*, f2.forum_name AS forum_cat_name FROM ".DB_FORUMS." f
   LEFT JOIN ".DB_FORUMS." f2 ON f.forum_cat=f2.forum_id
   WHERE f.forum_id='".$_GET['forum_id']."'"
);
if (dbrows($result)) {
   $fdata = dbarray($result);
   if (!checkgroup($fdata['forum_access']) || !$fdata['forum_cat']) { redirect("index.php"); }
} else {
   redirect("index.php");
}

if ($fdata['forum_post']) {
   $can_post = checkgroup($fdata['forum_post']);
} else {
   $can_post = false;
}

if (iSUPERADMIN) { define("iMOD", true); }

if (!defined("iMOD") && iMEMBER && $fdata['forum_moderators']) {
   $mod_groups = explode(".", $fdata['forum_moderators']);
   foreach ($mod_groups as $mod_group) {
      if (!defined("iMOD") && checkgroup($mod_group)) { define("iMOD", true); }
   }
}

if (!defined("iMOD")) { define("iMOD", false); }

$caption = $fdata['forum_cat_name']." :: ".$fdata['forum_name'];
add_to_title($locale['global_201'].$fdata['forum_name']);

if (isset($_POST['delete_threads']) && iMOD) {
   $thread_ids = "";
   if (isset($_POST['check_mark']) && is_array($_POST['check_mark'])) {
      foreach ($_POST['check_mark'] as $thisnum) {
         if (isnum($thisnum)) { $thread_ids .= ($thread_ids ? "," : "").$thisnum; }
      }
   }
   if ($thread_ids) {
      $result = dbquery("SELECT post_author, COUNT(post_id) as num_posts FROM ".DB_POSTS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.") GROUP BY post_author");
      if (dbrows($result)) {
         while ($pdata = dbarray($result)) {
            $result2 = dbquery("UPDATE ".DB_USERS." SET user_posts=user_posts-".$pdata['num_posts']." WHERE user_id='".$pdata['post_author']."'");
         }
      }
      $result = dbquery("SELECT attach_name FROM ".DB_FORUM_ATTACHMENTS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      if (dbrows($result)) {
         while ($data = dbarray($result)) {
            unlink(FORUM."attachments/".$data['attach_name']);
         }
      }
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_POSTS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      $deleted_posts = mysql_affected_rows();
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_THREADS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      $deleted_threads = mysql_affected_rows();
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_THREAD_NOTIFY." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_FORUM_ATTACHMENTS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_FORUM_POLL_OPTIONS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_FORUM_POLL_VOTERS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_FORUM_POLLS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      $result = dbquery("SELECT post_datestamp, post_author FROM ".DB_POSTS." WHERE forum_id='".$_GET['forum_id']."' ORDER BY post_datestamp DESC LIMIT 1");
      if (dbrows($result)) {
         $ldata = dbarray($result);
         $forum_lastpost = "forum_lastpost='".$ldata['post_datestamp']."', forum_lastuser='".$ldata['post_author']."'";
      } else {
         $forum_lastpost = "forum_lastpost='0', forum_lastuser='0'";
      }
      $result = dbquery("UPDATE ".DB_FORUMS." SET ".$forum_lastpost.", forum_postcount=forum_postcount-".$deleted_posts.", forum_threadcount=forum_threadcount-".$deleted_threads." WHERE forum_id='".$_GET['forum_id']."'");
   }
   $rows_left = dbcount("(thread_id)", "threads", "forum_id='".$_GET['forum_id']."'") - 3;
   if ($rows_left <= $_GET['rowstart'] && $_GET['rowstart'] > 0) {
      $_GET['rowstart'] = ((ceil($rows_left / $threads_per_page)-1) * $threads_per_page);
   }
   redirect(FUSION_SELF."?forum_id=".$_GET['forum_id']."&rowstart=".$_GET['rowstart']);
}
$rows =
dbcount("(thread_id)", DB_THREADS, "forum_id='".$_GET['forum_id']."' AND thread_sticky='0'");

opentable($locale['450']);
echo "<!--pre_forum--><div class='tbl2'><a href='index.php'>".$settings['sitename']."</a> :: ".$caption."</div>\n";

if ($rows > $threads_per_page || (iMEMBER && $can_post)) {
   echo "<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   if ($rows > $threads_per_page) { echo "<td style='padding:4px 0px 4px 0px'>".makePageNav($_GET['rowstart'],$threads_per_page,$rows,3,FUSION_SELF."?forum_id=".$_GET['forum_id']."&amp;")."</td>\n"; }
   if (iMEMBER && $can_post) { echo "<td align='right' style='padding:4px 0px 4px 0px'><a href='post.php?action=newthread&amp;forum_id=".$_GET['forum_id']."'><img src='".get_image("newthread")."' alt='".$locale['566']."' style='border:0px;' /></a></td>\n"; }
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

if (iMOD) { echo "<form name='mod_form' method='post' action='".FUSION_SELF."?forum_id=".$_GET['forum_id']."&amp;rowstart=".$_GET['rowstart']."'>\n"; }
echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%' class='tbl-border'>\n<tr>\n";
echo "<td width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>&nbsp;&nbsp;</td>\n";
echo "<td width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>&nbsp;</td>\n";
echo "<td class='tbl2'>".$locale['451']."</td>\n";
echo "<td width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>".$locale['452']."</td>\n";
echo "<td align='center' width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>".$locale['453']."</td>\n";
echo "<td align='center' width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>".$locale['454']."</td>\n";
echo "<td width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>".$locale['404']."</td>\n</tr>\n";

if ($_GET['rowstart'] == 0) {
   $result = dbquery(
      "SELECT t.*, tu1.user_name AS user_author, tu2.user_name AS user_lastuser FROM ".DB_THREADS." t
      LEFT JOIN ".DB_USERS." tu1 ON t.thread_author = tu1.user_id
      LEFT JOIN ".DB_USERS." tu2 ON t.thread_lastuser = tu2.user_id
      WHERE t.forum_id='".$_GET['forum_id']."' AND thread_sticky='1' ORDER BY thread_lastpost DESC"
   );
   if (dbrows($result)) {
      while ($tdata = dbarray($result)) {

      //problem solved
      $result_s = dbquery("SELECT * FROM ".DB_POSTS." WHERE thread_id=".$tdata['thread_id']."");
      $data_s = dbarray($result_s);
       if ($data_s['post_solved'] == 1) {
      $mark = "<img src='".INFUSIONS."forum_threads_list_panel/images/cmark.gif' alt='".$locale['ftl130']."'>";
      } else {
          $mark = "<img src='".INFUSIONS."forum_threads_list_panel/images/blank.gif' alt='".$locale['ftl131']."'>";
         }
      //problem solved

         echo "<tr>\n";
         if ($tdata['thread_locked']) {

            echo "<td align='center' class='tbl1'>$mark</td><td align='center' width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'><img src='".get_image("folderlock")."' alt='".$locale['564']."' /></td>";
         } else  {
            if ($tdata['thread_lastpost'] > $lastvisited) {
               $thread_match = $tdata['thread_id']."\|".$tdata['thread_lastpost']."\|".$fdata['forum_id'];
               if (iMEMBER && preg_match("(^\.{$thread_match}$|\.{$thread_match}\.|\.{$thread_match}$)", $userdata['user_threads'])) {
                  $folder = "<img src='".get_image("folder")."' alt='".$locale['561']."' />";
               } else {
                  $folder = "<img src='".get_image("foldernew")."' alt='".$locale['560']."' />";
               }
            } else {
               $folder = "<img src='".get_image("folder")."' alt='".$locale['561']."' />";
            }
            echo "<td align='center' class='tbl1'>$mark</td><td align='center' width='25' class='tbl2'>$folder</td>";
         }
         $reps = ceil($tdata['thread_postcount'] / $threads_per_page);
         $threadsubject = "<a href='viewthread.php?thread_id=".$tdata['thread_id']."'>".$tdata['thread_subject']."</a>";
         if ($reps > 1) {
            $ctr = 0; $ctr2 = 1; $pages = "";
            while ($ctr2 <= $reps) {
               $pnum = "<a href='viewthread.php?thread_id=".$tdata['thread_id']."&amp;rowstart=$ctr'>$ctr2</a> ";
               $pages = $pages.$pnum; $ctr = $ctr + $threads_per_page; $ctr2++;
            }
            $threadsubject .= "<br />(".$locale['455'].trim($pages).")";
         }
         echo "<td width='100%' class='tbl1'>";
         if (iMOD) { echo "<input type='checkbox' name='check_mark[]' value='".$tdata['thread_id']."' />\n"; }
         echo "<img src='".get_image("stickythread")."' alt='".$locale['474']."' style='vertical-align:middle;' />\n";
         echo $threadsubject."<!--forum_thread_title_cell--></td>\n";
         echo "<td width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'><a href='../profile.php?lookup=".$tdata['thread_author']."'>".$tdata['user_author']."</a></td>\n";
         echo "<td align='center' width='1%' class='tbl1' style='white-space:nowrap'>".$tdata['thread_views']."</td>\n";
         echo "<td align='center' width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>".($tdata['thread_postcount']-1)."</td>\n";
         echo "<td width='1%' class='tbl1' style='white-space:nowrap'>".showdate("forumdate", $tdata['thread_lastpost'])."<br />\n";
         echo "<span class='small'>".$locale['406']."<a href='../profile.php?lookup=".$tdata['thread_lastuser']."'>".$tdata['user_lastuser']."</a></span></td>\n";
         echo "</tr>\n";
      }
      $threadcount = dbrows($result);
   } else {
      $threadcount = 0;
   }
}

if ($rows) {
   $result = dbquery(
      "SELECT t.*, tu1.user_name AS user_author, tu2.user_name AS user_lastuser FROM ".DB_THREADS." t
      LEFT JOIN ".DB_USERS." tu1 ON t.thread_author = tu1.user_id
      LEFT JOIN ".DB_USERS." tu2 ON t.thread_lastuser = tu2.user_id
      WHERE t.forum_id='".$_GET['forum_id']."' AND thread_sticky='0' ORDER BY thread_lastpost DESC LIMIT ".$_GET['rowstart'].",$threads_per_page"
   );
   $numrows = dbrows($result);
   while ($tdata = dbarray($result)) {

        //problem solved
      $result_s = dbquery("SELECT * FROM ".DB_POSTS." WHERE thread_id=".$tdata['thread_id']."");
      $data_s = dbarray($result_s);
       if ($data_s['post_solved'] == 1) {
      $mark = "<img src='".INFUSIONS."forum_threads_list_panel/images/cmark.gif' alt='".$locale['ftl130']."'>";
      } else {
          $mark = "<img src='".INFUSIONS."forum_threads_list_panel/images/blank.gif' alt='".$locale['ftl131']."'>";
         }
   //problem solved

      $thread_match = $tdata['thread_id']."\|".$tdata['thread_lastpost']."\|".$fdata['forum_id'];
      echo "<tr>\n";
      if ($tdata['thread_locked']) {
         echo "<td align='center' class='tbl1'>$mark</td><td align='center' width='25' class='tbl2'><img src='".get_image("folderlock")."' alt='".$locale['564']."' /></td>";
      } else  {
         if ($tdata['thread_lastpost'] > $lastvisited) {
            if (iMEMBER && preg_match("(^\.{$thread_match}$|\.{$thread_match}\.|\.{$thread_match}$)", $userdata['user_threads'])) {
               $folder = "<img src='".get_image("folder")."' alt='".$locale['561']."' />";
            } else {
               $folder = "<img src='".get_image("foldernew")."' alt='".$locale['560']."' />";
            }
         } else {
            $folder = "<img src='".get_image("folder")."' alt='".$locale['561']."' />";
         }
         echo "<td align='center' class='tbl1'>$mark</td><td align='center' width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>$folder</td>";
      }
      $reps = ceil($tdata['thread_postcount'] / $threads_per_page);
      $threadsubject = "<a href='viewthread.php?thread_id=".$tdata['thread_id']."'>".$tdata['thread_subject']."</a>";
      if ($reps > 1) {
         $ctr = 0; $ctr2 = 1; $pages = "";
         while ($ctr2 <= $reps) {
            $pnum = "<a href='viewthread.php?thread_id=".$tdata['thread_id']."&amp;rowstart=$ctr'>$ctr2</a> ";
            $pages = $pages.$pnum; $ctr = $ctr + $threads_per_page; $ctr2++;
         }
         $threadsubject .= "<br />(".$locale['455'].trim($pages).")";
      }
      echo "<td width='100%' class='tbl1'>";
      if (iMOD) { echo "<input type='checkbox' name='check_mark[]' value='".$tdata['thread_id']."' />\n"; }
      echo $threadsubject."</td>\n";
      echo "<td width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'><a href='../profile.php?lookup=".$tdata['thread_author']."'>".$tdata['user_author']."</a></td>\n";
      echo "<td align='center' width='1%' class='tbl1' style='white-space:nowrap'>".$tdata['thread_views']."</td>\n";
      echo "<td align='center' width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>".($tdata['thread_postcount']-1)."</td>\n";
      echo "<td width='1%' class='tbl1' style='white-space:nowrap'>".showdate("forumdate", $tdata['thread_lastpost'])."<br />\n";
      echo "<span class='small'>".$locale['406']."<a href='../profile.php?lookup=".$tdata['thread_lastuser']."'>".$tdata['user_lastuser']."</a></span></td>\n";
      echo "</tr>\n";
   }
   echo "</table><!--sub_forum_table-->\n";
} else {
   if (!$threadcount) {
      echo "<tr>\n<td colspan='6' class='tbl1' style='text-align:center'>".$locale['456']."</td>\n</tr>\n</table><!--sub_forum_table-->\n";
   } else {
      echo "</table><!--sub_forum_table-->\n";
   }
}

$threadcount = "";
if (iMOD) {
   if ($threadcount || $rows) {
      echo "<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='100%'>\n<tr>\n<td style='padding-top:5px'>";
      echo "<a href='#' onclick=\"javascript:setChecked('mod_form','check_mark[]',1);return false;\">".$locale['460']."</a> ::\n";
      echo "<a href='#' onclick=\"javascript:setChecked('mod_form','check_mark[]',0);return false;\">".$locale['461']."</a></td>\n";
      echo "<td align='right' style='padding-top:5px'><input type='submit' name='delete_threads' value='".$locale['462']."' class='button' onclick=\"return confirm('".$locale['463']."');\" /></td>\n";
      echo "</tr>\n</table>\n";
   }
$threadcount = "";
   echo "</form>\n";
   if ($threadcount || $rows) {
      echo "<script type='text/javascript'>\n"."function setChecked(frmName,chkName,val) {\n";
      echo "dml=document.forms[frmName];\n"."len=dml.elements.length;\n"."for(i=0;i < len;i++) {\n";
      echo "if(dml.elements[i].name == chkName) {\n"."dml.elements[i].checked = val;\n}\n}\n}\n";
      echo "</script>\n";
   }
}

if ($rows > $threads_per_page || (iMEMBER && $can_post)) {
   echo "<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   if ($rows > $threads_per_page) { echo "<td style='padding-top:5px'>".makePageNav($_GET['rowstart'],$threads_per_page,$rows,3,FUSION_SELF."?forum_id=".$_GET['forum_id']."&amp;")."</td>\n"; }
   if (iMEMBER && $can_post) { echo "<td align='right' style='padding-top:5px'><a href='post.php?action=newthread&amp;forum_id=".$_GET['forum_id']."'><img src='".get_image("newthread")."' alt='".$locale['566']."' style='border:0px;' /></a></td>\n"; }
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

$forum_list = ""; $current_cat = "";
$result = dbquery(
   "SELECT f.forum_id, f.forum_name, f2.forum_name AS forum_cat_name
   FROM ".DB_FORUMS." f
   INNER JOIN ".DB_FORUMS." f2 ON f.forum_cat=f2.forum_id
   WHERE ".groupaccess('f.forum_access')." AND f.forum_cat!='0' ORDER BY f2.forum_order ASC, f.forum_order ASC"
);
while ($data2 = dbarray($result)) {
   if ($data2['forum_cat_name'] != $current_cat) {
      if ($current_cat != "") { $forum_list .= "</optgroup>\n"; }
      $current_cat = $data2['forum_cat_name'];
      $forum_list .= "<optgroup label='".$data2['forum_cat_name']."'>\n";
   }
   $sel = ($data2['forum_id'] == $fdata['forum_id'] ? " selected='selected'" : "");
   $forum_list .= "<option value='".$data2['forum_id']."'$sel>".$data2['forum_name']."</option>\n";
}
$forum_list .= "</optgroup>\n";
echo "<div style='padding-top:5px'>\n".$locale['540']."<br />\n";
echo "<select name='jump_id' class='textbox' onchange=\"jumpforum(this.options[this.selectedIndex].value);\">";
echo $forum_list."</select>\n</div>\n";

echo "<div><hr />\n";
echo "<img src='".INFUSIONS."forum_threads_list_panel/images/cmark.gif' alt='".$locale['ftl132']."' style='vertical-align:middle;' />&nbsp; - ".$locale['ftl132']."<br />\n";
echo "<img src='".INFUSIONS."forum_threads_list_panel/images/blank.gif' alt='".$locale['ftl133']."' style='vertical-align:middle;' />&nbsp; - ".$locale['ftl133']."<br />\n";
echo "<img src='".get_image("foldernew")."' alt='".$locale['560']."' style='vertical-align:middle;' /> - ".$locale['470']."<br />\n";
echo "<img src='".get_image("folder")."' alt='".$locale['561']."' style='vertical-align:middle;' /> - ".$locale['472']."<br />\n";
echo "<img src='".get_image("folderlock")."' alt='".$locale['564']."' style='vertical-align:middle;' /> - ".$locale['473']."<br />\n";
echo "<img src='".get_image("stickythread")."' alt='".$locale['563']."' style='vertical-align:middle;' /> - ".$locale['474']."\n";
echo "</div><!--sub_forum-->\n";
closetable();

echo "<script type='text/javascript'>\n"."function jumpforum(forumid) {\n";
echo "document.location.href='".FORUM."viewforum.php?forum_id='+forumid;\n}\n";
echo "</script>\n";

list($threadcount, $postcount) = dbarraynum(dbquery("SELECT COUNT(thread_id), SUM(thread_postcount) FROM ".DB_THREADS." WHERE forum_id='".$_GET['forum_id']."'"));
if(isnum($threadcount) && isnum($postcount)){
   dbquery("UPDATE ".DB_FORUMS." SET forum_postcount='$postcount', forum_threadcount='$threadcount' WHERE forum_id='".$_GET['forum_id']."'");
}

require_once THEMES."templates/footer.php";
?>


*hmm*

HILSEN J_K_NIELSENhttp://jknclan.dk...ntpage.php
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
www.jknclan.dk
Smokeman
#3 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-12-2012 16:03
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 12134
Tilmeldt: 25.01.08
Sidst set: 28.01.17
On/Offline: Offline
Status:
Startet så småt op igen..
Dagens humør:

 
Det er fordi du ikke bruger viewforum.php fra V7.02.XX
- det ser ud til at du bruger viewforum.php fra mit mod "Forum Pack v1.0".

Prøv at overskrive filen med det her indhold:
Download kildekode  Kode
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2009 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: viewforum.php
| Author: Nick Jones (Digitanium)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
require_once "../maincore.php";
require_once THEMES."templates/header.php";
include LOCALE.LOCALESET."forum/main.php";
include INFUSIONS."forum_threads_list_panel/locale/".$settings['locale'].".php";

if (!isset($lastvisited) || !isnum($lastvisited)) { $lastvisited = time(); }

if (!isset($_GET['forum_id']) || !isnum($_GET['forum_id'])) { redirect("index.php"); }

if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }

$threads_per_page = 20;

add_to_title($locale['global_200'].$locale['400']);

$result = dbquery(
   "SELECT f.*, f2.forum_name AS forum_cat_name FROM ".DB_FORUMS." f
   LEFT JOIN ".DB_FORUMS." f2 ON f.forum_cat=f2.forum_id
   WHERE f.forum_id='".$_GET['forum_id']."'"
);
if (dbrows($result)) {
   $fdata = dbarray($result);
   if (!checkgroup($fdata['forum_access']) || !$fdata['forum_cat']) { redirect("index.php"); }
} else {
   redirect("index.php");
}

if ($fdata['forum_post']) {
   $can_post = checkgroup($fdata['forum_post']);
} else {
   $can_post = false;
}

if (iSUPERADMIN) { define("iMOD", true); }

if (!defined("iMOD") && iMEMBER && $fdata['forum_moderators']) {
   $mod_groups = explode(".", $fdata['forum_moderators']);
   foreach ($mod_groups as $mod_group) {
      if (!defined("iMOD") && checkgroup($mod_group)) { define("iMOD", true); }
   }
}

if (!defined("iMOD")) { define("iMOD", false); }

$caption = $fdata['forum_cat_name']." :: ".$fdata['forum_name'];
add_to_title($locale['global_201'].$fdata['forum_name']);

if (isset($_POST['delete_threads']) && iMOD) {
   $thread_ids = "";
   if (isset($_POST['check_mark']) && is_array($_POST['check_mark'])) {
      foreach ($_POST['check_mark'] as $thisnum) {
         if (isnum($thisnum)) { $thread_ids .= ($thread_ids ? "," : "").$thisnum; }
      }
   }
   if ($thread_ids) {
      $result = dbquery("SELECT post_author, COUNT(post_id) as num_posts FROM ".DB_POSTS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.") GROUP BY post_author");
      if (dbrows($result)) {
         while ($pdata = dbarray($result)) {
            $result2 = dbquery("UPDATE ".DB_USERS." SET user_posts=user_posts-".$pdata['num_posts']." WHERE user_id='".$pdata['post_author']."'");
         }
      }
      $result = dbquery("SELECT attach_name FROM ".DB_FORUM_ATTACHMENTS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      if (dbrows($result)) {
         while ($data = dbarray($result)) {
            unlink(FORUM."attachments/".$data['attach_name']);
         }
      }
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_POSTS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      $deleted_posts = mysql_affected_rows();
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_THREADS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      $deleted_threads = mysql_affected_rows();
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_THREAD_NOTIFY." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_FORUM_ATTACHMENTS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_FORUM_POLL_OPTIONS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_FORUM_POLL_VOTERS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_FORUM_POLLS." WHERE thread_id IN (".$thread_ids.")");
      $result = dbquery("SELECT post_datestamp, post_author FROM ".DB_POSTS." WHERE forum_id='".$_GET['forum_id']."' ORDER BY post_datestamp DESC LIMIT 1");
      if (dbrows($result)) {
         $ldata = dbarray($result);
         $forum_lastpost = "forum_lastpost='".$ldata['post_datestamp']."', forum_lastuser='".$ldata['post_author']."'";
      } else {
         $forum_lastpost = "forum_lastpost='0', forum_lastuser='0'";
      }
      $result = dbquery("UPDATE ".DB_FORUMS." SET ".$forum_lastpost.", forum_postcount=forum_postcount-".$deleted_posts.", forum_threadcount=forum_threadcount-".$deleted_threads." WHERE forum_id='".$_GET['forum_id']."'");
   }
   $rows_left = dbcount("(thread_id)", "threads", "forum_id='".$_GET['forum_id']."'") - 3;
   if ($rows_left <= $_GET['rowstart'] && $_GET['rowstart'] > 0) {
      $_GET['rowstart'] = ((ceil($rows_left / $threads_per_page)-1) * $threads_per_page);
   }
   redirect(FUSION_SELF."?forum_id=".$_GET['forum_id']."&rowstart=".$_GET['rowstart']);
}
$rows =
dbcount("(thread_id)", DB_THREADS, "forum_id='".$_GET['forum_id']."' AND thread_sticky='0'");

opentable($locale['450']);
echo "<!--pre_forum--><div class='tbl2'><a href='index.php'>".$settings['sitename']."</a> :: ".$caption."</div>\n";

if ($rows > $threads_per_page || (iMEMBER && $can_post)) {
   echo "<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   if ($rows > $threads_per_page) { echo "<td style='padding:4px 0px 4px 0px'>".makePageNav($_GET['rowstart'],$threads_per_page,$rows,3,FUSION_SELF."?forum_id=".$_GET['forum_id']."&amp;")."</td>\n"; }
   if (iMEMBER && $can_post) { echo "<td align='right' style='padding:4px 0px 4px 0px'><a href='post.php?action=newthread&amp;forum_id=".$_GET['forum_id']."'><img src='".get_image("newthread")."' alt='".$locale['566']."' style='border:0px;' /></a></td>\n"; }
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

if (iMOD) { echo "<form name='mod_form' method='post' action='".FUSION_SELF."?forum_id=".$_GET['forum_id']."&amp;rowstart=".$_GET['rowstart']."'>\n"; }
echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%' class='tbl-border'>\n<tr>\n";
echo "<td width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>&nbsp;&nbsp;</td>\n";
echo "<td width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>&nbsp;</td>\n";
echo "<td class='tbl2'>".$locale['451']."</td>\n";
echo "<td width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>".$locale['452']."</td>\n";
echo "<td align='center' width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>".$locale['453']."</td>\n";
echo "<td align='center' width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>".$locale['454']."</td>\n";
echo "<td width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap' colspan='2'>".$locale['404']."</td>\n</tr>\n";

if ($_GET['rowstart'] == 0) {
   $result = dbquery(
      "SELECT t.*, tu1.user_name AS user_author, tu2.user_name AS user_lastuser, tu3.user_avatar AS user_avatarlastuser, tu1.user_avatar
      FROM ".DB_THREADS." t
      LEFT JOIN ".DB_USERS." tu1 ON t.thread_author = tu1.user_id
      LEFT JOIN ".DB_USERS." tu2 ON t.thread_lastuser = tu2.user_id
      LEFT JOIN ".DB_USERS." tu3 ON t.thread_lastuser = tu3.user_id
      WHERE t.forum_id='".$_GET['forum_id']."' AND thread_sticky='1' ORDER BY thread_lastpost DESC"
   );
   if (dbrows($result)) {
      while ($tdata = dbarray($result)) {

      //problem solved
      $result_s = dbquery("SELECT * FROM ".DB_POSTS." WHERE thread_id=".$tdata['thread_id']."");
      $data_s = dbarray($result_s);
       if ($data_s['post_solved'] == 1) {
      $mark = "<img src='".INFUSIONS."forum_threads_list_panel/images/cmark.png' alt='".$locale['ftl130']."'>";
      } else {
          $mark = "<img src='".INFUSIONS."forum_threads_list_panel/images/blank.png' alt='".$locale['ftl131']."'>";
         }
      //problem solved

         echo "<tr>\n";
         if ($tdata['thread_locked']) {

            echo "<td align='center' class='tbl1'>$mark</td><td align='center' width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'><img src='".get_image("folderlock")."' alt='".$locale['564']."' /></td>";
         } else  {
            if ($tdata['thread_lastpost'] > $lastvisited) {
               $thread_match = $tdata['thread_id']."\|".$tdata['thread_lastpost']."\|".$fdata['forum_id'];
               if (iMEMBER && preg_match("(^\.{$thread_match}$|\.{$thread_match}\.|\.{$thread_match}$)", $userdata['user_threads'])) {
                  $folder = "<img src='".get_image("folder")."' alt='".$locale['561']."' />";
               } else {
                  $folder = "<img src='".get_image("foldernew")."' alt='".$locale['560']."' />";
               }
            } else {
               $folder = "<img src='".get_image("folder")."' alt='".$locale['561']."' />";
            }
            echo "<td align='center' class='tbl1'>$mark</td><td align='center' width='25' class='tbl2'>$folder</td>";
         }
         $reps = ceil($tdata['thread_postcount'] / $threads_per_page);
         $threadsubject = "<a href='viewthread.php?thread_id=".$tdata['thread_id']."'>".$tdata['thread_subject']."</a>";
         if ($reps > 1) {
            $ctr = 0; $ctr2 = 1; $pages = "";
            while ($ctr2 <= $reps) {
               $pnum = "<a href='viewthread.php?thread_id=".$tdata['thread_id']."&amp;rowstart=$ctr'>$ctr2</a> ";
               $pages = $pages.$pnum; $ctr = $ctr + $threads_per_page; $ctr2++;
            }
            $threadsubject .= "<br />(".$locale['455'].trim($pages).")";
         }
         echo "<td width='100%' class='tbl1'>";
         if (iMOD) { echo "<input type='checkbox' name='check_mark[]' value='".$tdata['thread_id']."' />\n"; }
         echo "<img src='".get_image("stickythread")."' alt='".$locale['474']."' style='vertical-align:middle;' />\n";
         echo $threadsubject."<!--forum_thread_title_cell--></td>\n";

      // Thread Author Avatar Mod Start
      if ($tdata['user_avatar'] && file_exists(IMAGES."avatars/".$tdata['user_avatar'])) {
        $src = IMAGES."avatars/".$tdata['user_avatar'];
      } else {
        $src = IMAGES."avatars/noavatar25.png";
      }
      // Thread Author Avatar Mod End
     
      // Thread Lastuser Avatar Mod Start
      if ($tdata['user_avatarlastuser'] && file_exists(IMAGES."avatars/".$tdata['user_avatarlastuser'])) {
        $srclu = IMAGES."avatars/".$tdata['user_avatarlastuser'];
      } else {
        $srclu = IMAGES."avatars/noavatar25.png";
      }
      // Thread Lastuser Avatar Mod End

         echo "<td width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'><a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$tdata['thread_author']."'>".$tdata['user_author']."</a><br /><center><img src='".$src."' style='height:25px; border:0px solid;' alt='' /></center></td>\n";
         echo "<td align='center' width='1%' class='tbl1' style='white-space:nowrap'>".$tdata['thread_views']."</td>\n";
         echo "<td align='center' width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>".($tdata['thread_postcount']-1)."</td>\n";
         echo "<td width='1%' class='tbl1' style='white-space:nowrap'>".showdate("forumdate", $tdata['thread_lastpost'])."<br />\n";
         echo "<span class='small'>".$locale['406']."<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$tdata['thread_lastuser']."'>".$tdata['user_lastuser']."</a></span></td>\n";
         // Thread Lastuser Avatar Mod Start
         echo "<td align='center' width='1%' class='tbl1' style='white-space:nowrap'><img src='".$srclu."' style='height:25px; border:0px solid;' alt='' /></td>\n";
         // Thread Lastuser Avatar Mod End
         echo "</tr>\n";
      }
      $threadcount = dbrows($result);
   } else {
      $threadcount = 0;
   }
}

if ($rows) {
   $result = dbquery(
      "SELECT t.*, tu1.user_name AS user_author, tu2.user_name AS user_lastuser, tu3.user_avatar AS user_avatarlastuser, tu1.user_avatar
      FROM ".DB_THREADS." t
      LEFT JOIN ".DB_USERS." tu1 ON t.thread_author = tu1.user_id
      LEFT JOIN ".DB_USERS." tu2 ON t.thread_lastuser = tu2.user_id
      LEFT JOIN ".DB_USERS." tu3 ON t.thread_lastuser = tu3.user_id
      WHERE t.forum_id='".$_GET['forum_id']."' AND thread_sticky='0' ORDER BY thread_lastpost DESC LIMIT ".$_GET['rowstart'].",$threads_per_page"
   );
   $numrows = dbrows($result);
   while ($tdata = dbarray($result)) {

    //problem solved
      $result_s = dbquery("SELECT * FROM ".DB_POSTS." WHERE thread_id=".$tdata['thread_id']."");
      $data_s = dbarray($result_s);
       if ($data_s['post_solved'] == 1) {
      $mark = "<img src='".INFUSIONS."forum_threads_list_panel/images/cmark.png' alt='".$locale['ftl130']."'>";
      } else {
          $mark = "<img src='".INFUSIONS."forum_threads_list_panel/images/blank.png' alt='".$locale['ftl131']."'>";
         }
    //problem solved

      $thread_match = $tdata['thread_id']."\|".$tdata['thread_lastpost']."\|".$fdata['forum_id'];
      echo "<tr>\n";
      if ($tdata['thread_locked']) {
         echo "<td align='center' class='tbl1'>$mark</td><td align='center' width='25' class='tbl2'><img src='".get_image("folderlock")."' alt='".$locale['564']."' /></td>";
      } else  {
         if ($tdata['thread_lastpost'] > $lastvisited) {
            if (iMEMBER && preg_match("(^\.{$thread_match}$|\.{$thread_match}\.|\.{$thread_match}$)", $userdata['user_threads'])) {
               $folder = "<img src='".get_image("folder")."' alt='".$locale['561']."' />";
            } else {
               $folder = "<img src='".get_image("foldernew")."' alt='".$locale['560']."' />";
            }
         } else {
            $folder = "<img src='".get_image("folder")."' alt='".$locale['561']."' />";
         }
         echo "<td align='center' class='tbl1'>$mark</td><td align='center' width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>$folder</td>";
      }
      $reps = ceil($tdata['thread_postcount'] / $threads_per_page);
      $threadsubject = "<a href='viewthread.php?thread_id=".$tdata['thread_id']."'>".$tdata['thread_subject']."</a>";
      if ($reps > 1) {
         $ctr = 0; $ctr2 = 1; $pages = "";
         while ($ctr2 <= $reps) {
            $pnum = "<a href='viewthread.php?thread_id=".$tdata['thread_id']."&amp;rowstart=$ctr'>$ctr2</a> ";
            $pages = $pages.$pnum; $ctr = $ctr + $threads_per_page; $ctr2++;
         }
         $threadsubject .= "<br />(".$locale['455'].trim($pages).")";
      }
      echo "<td width='100%' class='tbl1'>";
      if (iMOD) { echo "<input type='checkbox' name='check_mark[]' value='".$tdata['thread_id']."' />\n"; }
      echo $threadsubject."</td>\n";
      
    // Thread Author Avatar Mod Start
    if ($tdata['user_avatar'] && file_exists(IMAGES."avatars/".$tdata['user_avatar'])) {
      $src = IMAGES."avatars/".$tdata['user_avatar'];
    } else {
      $src = IMAGES."avatars/noavatar25.png";
    }
    // Thread Author Avatar Mod End

    // Thread Lastuser Avatar Mod Start
    if ($tdata['user_avatarlastuser'] && file_exists(IMAGES."avatars/".$tdata['user_avatarlastuser'])) {
      $srclu = IMAGES."avatars/".$tdata['user_avatarlastuser'];
    } else {
      $srclu = IMAGES."avatars/noavatar25.png";
    }
    // Thread Lastuser Avatar Mod End

      echo "<td width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'><a href='../profile.php?lookup=".$tdata['thread_author']."'>".$tdata['user_author']."</a><br /><center><img src='".$src."' style='height:25px; border:0px solid;' alt='' /></center></td>\n";
      echo "<td align='center' width='1%' class='tbl1' style='white-space:nowrap'>".$tdata['thread_views']."</td>\n";
      echo "<td align='center' width='1%' class='tbl2' style='white-space:nowrap'>".($tdata['thread_postcount']-1)."</td>\n";
      echo "<td width='1%' class='tbl1' style='white-space:nowrap'>".showdate("forumdate", $tdata['thread_lastpost'])."<br />\n";
      echo "<span class='small'>".$locale['406']."<a href='../profile.php?lookup=".$tdata['thread_lastuser']."'>".$tdata['user_lastuser']."</a></span></td>\n";
    // Thread Lastuser Avatar Mod Start
    echo "<td align='center' width='1%' class='tbl1' style='white-space:nowrap'><img src='".$srclu."' style='height:25px; border:0px solid;' alt='' /></td>\n";
    // Thread Lastuser Avatar Mod End
      echo "</tr>\n";
   }
   echo "</table><!--sub_forum_table-->\n";
} else {
   if (!$threadcount) {
      echo "<tr>\n<td colspan='6' class='tbl1' style='text-align:center'>".$locale['456']."</td>\n</tr>\n</table><!--sub_forum_table-->\n";
   } else {
      echo "</table><!--sub_forum_table-->\n";
   }
}

$threadcount = "";
if (iMOD) {
   if ($threadcount || $rows) {
      echo "<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='100%'>\n<tr>\n<td style='padding-top:5px'>";
      echo "<a href='#' onclick=\"javascript:setChecked('mod_form','check_mark[]',1);return false;\">".$locale['460']."</a> ::\n";
      echo "<a href='#' onclick=\"javascript:setChecked('mod_form','check_mark[]',0);return false;\">".$locale['461']."</a></td>\n";
      echo "<td align='right' style='padding-top:5px'><input type='submit' name='delete_threads' value='".$locale['462']."' class='button' onclick=\"return confirm('".$locale['463']."');\" /></td>\n";
      echo "</tr>\n</table>\n";
   }
$threadcount = "";
   echo "</form>\n";
   if ($threadcount || $rows) {
      echo "<script type='text/javascript'>\n"."function setChecked(frmName,chkName,val) {\n";
      echo "dml=document.forms[frmName];\n"."len=dml.elements.length;\n"."for(i=0;i < len;i++) {\n";
      echo "if(dml.elements[i].name == chkName) {\n"."dml.elements[i].checked = val;\n}\n}\n}\n";
      echo "</script>\n";
   }
}

if ($rows > $threads_per_page || (iMEMBER && $can_post)) {
   echo "<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   if ($rows > $threads_per_page) { echo "<td style='padding-top:5px'>".makePageNav($_GET['rowstart'],$threads_per_page,$rows,3,FUSION_SELF."?forum_id=".$_GET['forum_id']."&amp;")."</td>\n"; }
   if (iMEMBER && $can_post) { echo "<td align='right' style='padding-top:5px'><a href='post.php?action=newthread&amp;forum_id=".$_GET['forum_id']."'><img src='".get_image("newthread")."' alt='".$locale['566']."' style='border:0px;' /></a></td>\n"; }
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

$forum_list = ""; $current_cat = "";
$result = dbquery(
   "SELECT f.forum_id, f.forum_name, f2.forum_name AS forum_cat_name
   FROM ".DB_FORUMS." f
   INNER JOIN ".DB_FORUMS." f2 ON f.forum_cat=f2.forum_id
   WHERE ".groupaccess('f.forum_access')." AND f.forum_cat!='0' ORDER BY f2.forum_order ASC, f.forum_order ASC"
);
while ($data2 = dbarray($result)) {
   if ($data2['forum_cat_name'] != $current_cat) {
      if ($current_cat != "") { $forum_list .= "</optgroup>\n"; }
      $current_cat = $data2['forum_cat_name'];
      $forum_list .= "<optgroup label='".$data2['forum_cat_name']."'>\n";
   }
   $sel = ($data2['forum_id'] == $fdata['forum_id'] ? " selected='selected'" : "");
   $forum_list .= "<option value='".$data2['forum_id']."'$sel>".$data2['forum_name']."</option>\n";
}
$forum_list .= "</optgroup>\n";
echo "<div style='padding-top:5px'>\n".$locale['540']."<br />\n";
echo "<select name='jump_id' class='textbox' onchange=\"jumpforum(this.options[this.selectedIndex].value);\">";
echo $forum_list."</select>\n</div>\n";

echo "<div><hr />\n";
echo "&nbsp;<img src='".INFUSIONS."forum_threads_list_panel/images/cmark.png' alt='".$locale['ftl132']."' style='vertical-align:middle;' />&nbsp; - ".$locale['ftl132']."<br />\n";
echo "&nbsp;<img src='".INFUSIONS."forum_threads_list_panel/images/blank.png' alt='".$locale['ftl133']."' style='vertical-align:middle;' />&nbsp; - ".$locale['ftl133']."<br />\n";
echo "<img src='".get_image("foldernew")."' alt='".$locale['560']."' style='vertical-align:middle;' /> - ".$locale['470']."<br />\n";
echo "<img src='".get_image("folder")."' alt='".$locale['561']."' style='vertical-align:middle;' /> - ".$locale['472']."<br />\n";
echo "<img src='".get_image("folderlock")."' alt='".$locale['564']."' style='vertical-align:middle;' /> - ".$locale['473']."<br />\n";
echo "&nbsp;<img src='".get_image("stickythread")."' alt='".$locale['563']."' style='vertical-align:middle;' />&nbsp; - ".$locale['474']."\n";
echo "</div><!--sub_forum-->\n";
closetable();

echo "<script type='text/javascript'>\n"."function jumpforum(forumid) {\n";
echo "document.location.href='".FORUM."viewforum.php?forum_id='+forumid;\n}\n";
echo "</script>\n";

list($threadcount, $postcount) = dbarraynum(dbquery("SELECT COUNT(thread_id), SUM(thread_postcount) FROM ".DB_THREADS." WHERE forum_id='".$_GET['forum_id']."'"));
if(isnum($threadcount) && isnum($postcount)){
   dbquery("UPDATE ".DB_FORUMS." SET forum_postcount='$postcount', forum_threadcount='$threadcount' WHERE forum_id='".$_GET['forum_id']."'");
}

require_once THEMES."templates/footer.php";
?>


Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
J_K_NIELSEN
#4 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-12-2012 16:24
Brugers avatar

Senior bruger


Antal indlæg: 447
Tilmeldt: 16.01.12
Sidst set: 18.01.19
On/Offline: Offline
Status:
dejlig når man ikke har fejl på sin hjemmeside
Dagens humør:

 
hejsa det virker bare så tusen tak for hjælpen Tup

PSglædlig jul og godt nytårSmileHILSEN J_K_NIELSENYes
Redigeret af J_K_NIELSEN d. 23-12-2012 17:13http://jknclan.dk...ntpage.php
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
www.jknclan.dk
Smokeman
#5 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-12-2012 17:15
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 12134
Tilmeldt: 25.01.08
Sidst set: 28.01.17
On/Offline: Offline
Status:
Startet så småt op igen..
Dagens humør:

 
Det var da så lidt. Smile

Lige over - glædelig jul og godt nytår til dig og dine kære. Tup
x1 x1 x1
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Lystfisker
#6 Udskriv indlæg
Lagt på d. 25-12-2012 10:23
Brugers avatar

Bruger


Antal indlæg: 151
Tilmeldt: 27.08.11
Sidst set: 04.02.17
On/Offline: Offline
Status:
Ingen status er valgt
Dagens humør:
Ikke valgt
 
Ideen er dødgod men jeg kan nu heller ikke få det til at spille på kystfisken.dk selv om jeg bruger viewforum.php fra V7.02.XX.
Redigeret af Lystfisker d. 25-12-2012 10:28
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Smokeman
#7 Udskriv indlæg
Lagt på d. 25-12-2012 11:28
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 12134
Tilmeldt: 25.01.08
Sidst set: 28.01.17
On/Offline: Offline
Status:
Startet så småt op igen..
Dagens humør:

 
Jeg laver det om til et download i stedet så - det skulle ellers være "lige ud af landevejen". Smile

Hold øje med tråden her - giver besked når download er klar. Tup

Edit: Download her.
Redigeret af Smokeman d. 25-12-2012 11:38
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Lystfisker
#8 Udskriv indlæg
Lagt på d. 25-12-2012 13:08
Brugers avatar

Bruger


Antal indlæg: 151
Tilmeldt: 27.08.11
Sidst set: 04.02.17
On/Offline: Offline
Status:
Ingen status er valgt
Dagens humør:
Ikke valgt
 
Fantastisk som det virker, jeg må ha lavet noget galt før, nu virker det bare.

Tak for et godt download. Smile
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Smokeman
#9 Udskriv indlæg
Lagt på d. 25-12-2012 13:12
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 12134
Tilmeldt: 25.01.08
Sidst set: 28.01.17
On/Offline: Offline
Status:
Startet så småt op igen..
Dagens humør:

 
Fint fint - og det var da så lidt i øvrigt. Yes
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Spring til debat:
 
Lignende tråde
Debat Forum Svar Nyeste indlæg
Lækkert Avatar-online-element MOD's og Elementer 4 15-10-2015 11:05
Tilfældig Avatar Generel debat 4 30-07-2013 22:40
Avatar size i Forum? Generel debat 37 30-06-2012 13:03
Avatar problem? Generel debat 2 20-05-2012 01:25
Vedr. Avatar ved login og Log ind siden. MOD's og Elementer 1 30-04-2012 14:53