Besøgende
Gæster online: 17
Brugere online: 0
Antal brugere: 1,705
Nyeste bruger: aryanrajput818
10 nyeste brugere: Klik her
 37,687,909 Unikke besøg
9390 Besøg pr. dag
Synes godt om
Translate this page
Tilfældige Avatars
385 brugere (22.67%)
Har allerede en Avatar.
Artikler
Nyeste artikler
V7 versions-liste 14894
V6/V7-identifier 19829
Tilfældigt tema på ... 15152
Hvordan tælles unik... 16215
Ens registreringssi... 189850
Populære artikler
Ens registreringssi... 189850
Kør PHP-Fusion loka... 38214
Tilfældigt banner/l... 29930
Flytning af PHP-Fus... 28354
Opgradering af PHP-... 24001
Info om artikler
Artikler i databasen: 9
Læst antal gange: 376439
Downloads
Nyeste downloads
Danske sprogfiler ... 344
Avatar in viewforu... 819
Latest Blacklisted... 813
Search in Shouts 776
Users Websites Pan... 755
Populære downloads
DeLuxe Dropdown Me... 3689
CSS Dropdown Menu ... 2635
Installations-vide... 2491
PHP-Fusion v7.00.0... 2408
Forum Pack v1.0 2113
Info om downloads
Filer i databasen: 180
Hentet antal gange: 115349
Statistik mm.
Se indlæg
PHPFusion-Tips.dk :: PHP-Fusion v7.00.XX :: MOD's og Elementer
Hvem er her? 1 gæst(er)
 Udskriv debat
Fjerne sidetal ved kommentare (nyheder)
Martin-M
#1 Udskriv indlæg
Lagt på d. 21-07-2010 22:29
Standart Avatar

Super bruger


Antal indlæg: 573
Tilmeldt: 12.09.08
Sidst set: 14.07.16
On/Offline: Offline
Status:
:)
Dagens humør:

 
Hejsa,

I øjeblikket skifter den sidetal for hver 10. kommentar under nyhederne på www.agffan.dk.

Hvordan kan man gøre således at den ikke skifter side når der er mere end 10 kommentarer?

Tak
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Smokeman
#2 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-07-2010 13:11
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 12134
Tilmeldt: 25.01.08
Sidst set: 28.01.17
On/Offline: Offline
Status:
Startet så småt op igen..
Dagens humør:

 
Hej.

Åben filen /includes/comments_include.php - og find tallet 10 (den fremtræder 9 gange i koden) - og ændre det til f.eks. 100, eller et andet meget højt tal f.eks. 200.

Edit: Nå, jeg lavede lige noget lidt smartere - brug nedenstående kode, og kopier den over i ovennævnte fil:
Download kildekode  Kode
<?php

/*-------------------------------------------------------+

| PHP-Fusion Content Management System

| Copyright (C) 2002 - 2008 Nick Jones

| http://www.php-fusion.co.uk/

+--------------------------------------------------------+

| Filename: comments_include.php

| Author: Nick Jones (Digitanium)

+--------------------------------------------------------+

| This program is released as free software under the

| Affero GPL license. You can redistribute it and/or

| modify it under the terms of this license which you

| can read by viewing the included agpl.txt or online

| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this

| copyright header is strictly prohibited without

| written permission from the original author(s).

+--------------------------------------------------------*/

if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }include LOCALE.LOCALESET."comments.php";function showcomments($ctype, $cdb, $ccol, $cid, $clink) {

$antal_kommentarer="3";global $settings, $locale, $userdata, $aidlink;$link = FUSION_SELF.(FUSION_QUERY ? "?".FUSION_QUERY : "");

$link = preg_replace("^(&amp;|\?)c_action=(edit|delete)&amp;comment_id=\d*^",

"", $link);if (iMEMBER && (isset($_GET['c_action']) && $_GET['c_action'] == "delete") && (isset($_GET['comment_id'])

&& isnum($_GET['comment_id']))) {

if ((iADMIN && checkrights("C")) || (iMEMBER && dbcount("(comment_id)",

DB_COMMENTS, "comment_id='".$_GET['comment_id']."' AND comment_name='".$userdata['user_id']."'")))

{

$result = dbquery("DELETE FROM ".DB_COMMENTS." WHERE comment_id='".$_GET['comment_id']."'".(iADMIN

? "" : " AND comment_name='".$userdata['user_id']."'"));

}

redirect($clink);

}if ((iMEMBER || $settings['guestposts'] == "1") && isset($_POST['post_comment']))

{if (iMEMBER) {

$comment_name = $userdata['user_id'];

} elseif ($settings['guestposts'] == "1") {

$comment_name = trim(stripinput($_POST['comment_name']));

$comment_name = preg_replace("(^[0-9]*)", "", $comment_name);

if (isnum($comment_name)) { $comment_name = ""; }

include_once INCLUDES."securimage/securimage.php";

$securimage = new Securimage();

if (!isset($_POST['com_captcha_code']) || $securimage->check($_POST['com_captcha_code'])

== false) { redirect($link); }

}$comment_message = trim(stripinput(censorwords($_POST['comment_message'])));if (iMEMBER && (isset($_GET['c_action']) && $_GET['c_action'] == "edit") && (isset($_GET['comment_id'])

&& isnum($_GET['comment_id']))) {

$comment_updated = false;

if ((iADMIN && checkrights("C")) || (iMEMBER && dbcount("(comment_id)",

DB_COMMENTS, "comment_id='".$_GET['comment_id']."' AND comment_name='".$userdata['user_id']."'")))

{

if ($comment_message) {

$result = dbquery("UPDATE ".DB_COMMENTS." SET comment_message='$comment_message'

WHERE comment_id='".$_GET['comment_id']."'".(iADMIN ? "" : " AND comment_name='".$userdata['user_id']."'"));

$comment_updated = true;

}

}

if ($comment_updated) {

$c_start = (ceil(dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS, "comment_id<='".$_GET['comment_id']."'

AND comment_item_id='".$cid."' AND comment_type='".$ctype."'") / $antal_kommentarer10) - 1) * $antal_kommentarer;

}

redirect($clink."&amp;rstart=".(isset($c_start) && isnum($c_start) ? $c_start :

""));

} else {

if (!dbcount("(".$ccol.")", $cdb, $ccol."='".$cid."'")) {

redirect(BASEDIR."index.php"); }

if ($comment_name && $comment_message) {

require_once INCLUDES."flood_include.php";

if (!flood_control("comment_datestamp", DB_COMMENTS, "comment_ip='".USER_IP."'"))

{

$result = dbquery("INSERT INTO ".DB_COMMENTS." (comment_item_id, comment_type,

comment_name, comment_message, comment_datestamp, comment_ip) VALUES ('$cid', '$ctype',

'$comment_name', '$comment_message', '".time()."', '".USER_IP."')");

}

}

$c_start = (ceil(dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS, "comment_item_id='".$cid."'

AND comment_type='".$ctype."'") / $antal_kommentarer) - 1) * $antal_kommentarer;

redirect($clink."&amp;rstart=".$c_start);

}

}opentable($locale['c100']);

echo "<a id='comments' name='comments'></a>";

$c_rows = dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS, "comment_item_id='$cid' AND

comment_type='$ctype'");

if (!isset($_GET['c_start']) || !isnum($_GET['c_start'])) { $_GET['c_start'] =

0; }$result = dbquery("SELECT tcm.*,user_name, user_avatar, user_id, user_posts,

user_joined, user_location, user_lastvisit FROM ".DB_COMMENTS." tcm LEFT JOIN

".DB_USERS." tcu ON tcm.comment_name=tcu.user_id WHERE comment_item_id='$cid'

AND comment_type='$ctype' ORDER BY comment_datestamp ASC LIMIT

".$_GET['c_start'].",$antal_kommentarer");if (dbrows($result)) {

$i = $_GET['c_start']+1;

if ($c_rows > $antal_kommentarer) {

echo "<div style='text-align:center;margin-bottom:5px;'>".makecommentnav($_GET['c_start'],

$antal_kommentarer, $c_rows, 3, $clink."&amp;")."</div>\n";

}echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%' class='tbl-border'>\n";while ($data = dbarray($result)) {

echo "<tr><td colspan='2' class='tbl2'>";if ((iADMIN && checkrights("C")) || (iMEMBER && $data['comment_name'] == $userdata['user_id']

&& isset($data['user_name']))) {

echo "<div style='float:right' class='comment_actions'><!--comment_actions-->\n<a

href='".FUSION_REQUEST."&amp;c_action=edit&amp;comment_id=".$data['comment_id']."#edit_comment'>".$locale['c108']."</a>

|\n";

echo "<a href='".FUSION_REQUEST."&amp;c_action=delete&amp;comment_id=".$data['comment_id']."'>".$locale['c109']."</a>\n</div>\n";

}

echo "<a href='".FUSION_REQUEST."#c".$data['comment_id']."' id='c".$data['comment_id']."'

name='c".$data['comment_id']."'>#".$i."</a> | ";

if ($data['user_name']) {

echo "<span class='comment-name'><a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['comment_name']."'>".$data['user_name']."</a></span>\n";

} else {

echo "<span class='comment-name'>".$data['comment_name']."</span>\n";

}

echo "<span class='small'>".$locale['global_071'].showdate("longdate", $data['comment_datestamp'])."</span>\n";echo "</td></tr>";

echo "<tr><td valign='top'>";if ($data['user_avatar'] && file_exists(IMAGES."avatars/".$data['user_avatar']))

{

echo "<center>\n";

echo "<img src='".IMAGES."avatars/".$data['user_avatar']."'

alt='".$data['user_avatar']."' width='60' /></center>\n";

echo "</center>\n";

} else {

echo "<center>\n";

echo "<img src='".IMAGES."avatars/noav.gif' alt='No Avatar' width='60' /></center>\n";

}echo "</td>";echo "<td valign='top' class='tbl1 comment_message'><!--comment_message-->".nl2br(parseubb(parsesmileys($data['comment_message'])))."";

$i++;

}echo "</td>\n</tr>\n</table>";

if (iADMIN && checkrights("C")) {

echo "<div align='right' class='tbl2'><a href='".ADMIN."comments.php".$aidlink."&amp;ctype=$ctype&amp;cid=$cid'>".$locale['c106']."</a></div>\n";

}

if ($c_rows > $antal_kommentarer) {

echo "<div style='text-align:center;margin-top:5px;'>".makecommentnav($_GET['c_start'],

$antal_kommentarer, $c_rows, 3, $clink."&amp;")."</div>\n";

}

} else {

echo $locale['c101']."\n";

}

closetable();opentable($locale['c102']);

if (iMEMBER && (isset($_GET['c_action']) && $_GET['c_action'] == "edit") && (isset($_GET['comment_id'])

&& isnum($_GET['comment_id']))) {

$eresult = dbquery(

"SELECT tcm.*,user_name FROM ".DB_COMMENTS." tcm

LEFT JOIN ".DB_USERS." tcu ON tcm.comment_name=tcu.user_id

WHERE comment_id='".$_GET['comment_id']."' AND comment_item_id='".$cid."' AND

comment_type='".$ctype."'"

);

if (dbrows($eresult)) {

$edata = dbarray($eresult);

if ((iADMIN && checkrights("C")) || (iMEMBER && $edata['comment_name'] == $userdata['user_id']

&& isset($edata['user_name']))) {

$clink .= "&amp;c_action=edit&amp;comment_id=".$edata['comment_id'];

$comment_message = $edata['comment_message'];

}

} else {

$comment_message = "";

}

} else {

$comment_message = "";

}

if (iMEMBER || $settings['guestposts'] == "1") {

require_once INCLUDES."bbcode_include.php";

echo "<a id='edit_comment' name='edit_comment'></a>\n";

echo "<form name='inputform' method='post' action='".$clink."'>\n";

if (iGUEST) {

echo "<div align='center' class='tbl'>\n".$locale['c104']."<br />\n";

echo "<input type='text' name='comment_name' maxlength='30' class='textbox'

style='width:360px' />\n";

echo "</div>\n";

}

echo "<div align='center' class='tbl'>\n";

echo "<textarea name='comment_message' cols='70' rows='6' class='textbox'

style='width:360px'>".$comment_message."</textarea><br />\n";

echo display_bbcodes("360px", "comment_message");

if (iGUEST) {

echo $locale['global_158']."<br />\n";

echo "<img id='com_captcha' src='".INCLUDES."securimage/securimage_show.php'

alt='' /><br />\n";

echo "<a href='".INCLUDES."securimage/securimage_play.php'><img src='".INCLUDES."securimage/images/audio_icon.gif'

alt='' class='tbl-border' style='margin-bottom:1px' /></a>\n";

echo "<a href='#' onclick=\"document.getElementById('com_captcha').src = '".INCLUDES."securimage/securimage_show.php?sid='

+ Math.random(); return false\"><img src='".INCLUDES."securimage/images/refresh.gif'

alt='' class='tbl-border' /></a><br />\n";

echo $locale['global_159']."<br />\n<input type='text' name='com_captcha_code'

class='textbox' style='width:100px' />\n";

}

echo "<br />\n<input type='submit' name='post_comment' value='".($comment_message

? $locale['c103'] : $locale['c102'])."' class='button' />\n";

echo "</div>\n</form>\n";

} else {

echo $locale['c105']."\n";

}

closetable();

}function makecommentnav($start, $count, $total, $range = 0, $link) {global $locale;$pg_cnt = ceil($total / $count);

if ($pg_cnt <= 1) { return ""; }$idx_back = $start - $count;

$idx_next = $start + $count;

$cur_page = ceil(($start + 1) / $count);$res = $locale['global_092']." ".$cur_page.$locale['global_093'].$pg_cnt.": ";

if ($idx_back >= 0) {

if ($cur_page > ($range + 1)) {

$res .= "<a href='".$link."ce4dstart=0'>1</a>...";

}

}

$idx_fst = max($cur_page - $range, 1);

$idx_lst = min($cur_page + $range, $pg_cnt);

if ($range == 0) {

$idx_fst = 1;

$idx_lst = $pg_cnt;

}

for ($i = $idx_fst; $i <= $idx_lst; $i++) {

$offset_page = ($i - 1) * $count;

if ($i == $cur_page) {

$res .= "<span><strong>".$i."</strong></span>";

} else {

$res .= "<a href='".$link."c_start=".$offset_page."'>".$i."</a>";

}

}

if ($idx_next < $total) {

if ($cur_page < ($pg_cnt - $range)) {

$res .= "...<a href='".$link."c_start=".($pg_cnt - 1) * $count."'>".$pg_cnt."</a>\n";

}

}return "<div class='pagenav'>\n".$res."</div>\n";

}

?>- der hvor der står:
Download kildekode  Kode
$antal_kommentarer="3";- er der du ændrer antallet af viste kommentarer. Sæt den til f.eks 100 eller 200.
Redigeret af Smokeman d. 23-07-2010 13:19
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Martin-M
#3 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-07-2010 16:00
Standart Avatar

Super bruger


Antal indlæg: 573
Tilmeldt: 12.09.08
Sidst set: 14.07.16
On/Offline: Offline
Status:
:)
Dagens humør:

 
Tak, løst. Tup
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Spring til debat:
 
Lignende tråde
Debat Forum Svar Nyeste indlæg
Baggrundsbillede (vandmærke) i nyheder Generel debat 1 16-01-2015 11:13
Nyheder læst ved login Generel debat 5 03-09-2014 10:16
Flytte et nyheder kategori til artikler Generel debat 1 23-08-2013 17:24
Fjerne felter fra submit download Tips og tricks mm. 1 11-03-2013 10:16
Nyheder fra servlet Tips og tricks mm. 4 21-02-2013 09:34