Besøgende
Gæster online: 5
Brugere online: 0
Antal brugere: 1,718
Nyeste bruger: Monnemand
10 nyeste brugere: Klik her
 42,645,107 Unikke besøg
10161 Besøg pr. dag
Synes godt om
Translate this page
Tilfældige Avatars
388 brugere (22.68%)
Har allerede en Avatar.
Artikler
Nyeste artikler
V7 versions-liste 15639
V6/V7-identifier 20567
Tilfældigt tema på ... 15849
Hvordan tælles unik... 16944
Ens registreringssi... 198097
Populære artikler
Ens registreringssi... 198097
Kør PHP-Fusion loka... 39709
Tilfældigt banner/l... 30907
Flytning af PHP-Fus... 29716
Opgradering af PHP-... 25139
Info om artikler
Artikler i databasen: 9
Læst antal gange: 392567
Downloads
Nyeste downloads
Danske sprogfiler ... 424
Avatar in viewforu... 913
Latest Blacklisted... 906
Search in Shouts 864
Users Websites Pan... 839
Populære downloads
DeLuxe Dropdown Me... 3783
CSS Dropdown Menu ... 2734
Installations-vide... 2573
PHP-Fusion v7.00.0... 2488
Forum Pack v1.0 2211
Info om downloads
Filer i databasen: 180
Hentet antal gange: 127756
Statistik mm.
Se indlæg
PHPFusion-Tips.dk :: PHP-Fusion v7.00.XX :: Infusioner
Hvem er her? 1 gæst(er)
 Udskriv debat
Kommentarer under nyheder som herpå siden
Martin-M
#1 Udskriv indlæg
Lagt på d. 18-07-2010 14:50
Standart Avatar

Super bruger


Antal indlæg: 573
Tilmeldt: 12.09.08
Sidst set: 14.07.16
On/Offline: Offline
Status:
:)
Dagens humør:

 
Hejsa,

Er det muligt at få det flotte system, som der er herpå siden ved kommentarene under nyhederne - altså det der viser avatar ved kommentarene.

Mvh.
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Smokeman
#2 Udskriv indlæg
Lagt på d. 18-07-2010 15:10
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 12134
Tilmeldt: 25.01.08
Sidst set: 28.01.17
On/Offline: Offline
Status:
Startet så småt op igen..
Dagens humør:

 
Huh ?? - Jeg er ikke med.. Prøv at lave et screenshot.

Ved ikke lige hvor/hvad du mener ?
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Martin-M
#3 Udskriv indlæg
Lagt på d. 18-07-2010 15:15
Standart Avatar

Super bruger


Antal indlæg: 573
Tilmeldt: 12.09.08
Sidst set: 14.07.16
On/Offline: Offline
Status:
:)
Dagens humør:

 
Tilknyttet.
Martin-M tilknyttede følgende billede:

Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Smokeman
#4 Udskriv indlæg
Lagt på d. 18-07-2010 15:20
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 12134
Tilmeldt: 25.01.08
Sidst set: 28.01.17
On/Offline: Offline
Status:
Startet så småt op igen..
Dagens humør:

 
Nåååe for søren - så er jeg med igen. *yes*

Jeg finder det lige frem..

Edit: Det tog ikke mange sekunder. Put nedenstående kode i filen /includes/comments_include.php - og overskriv dit eget indhold:
Download kildekode  Kode
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2008 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: comments_include.php
| Author: Nick Jones (Digitanium)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }

include LOCALE.LOCALESET."comments.php";

function showcomments($ctype, $cdb, $ccol, $cid, $clink) {

global $settings, $locale, $userdata, $aidlink;

$link = FUSION_SELF.(FUSION_QUERY ? "?".FUSION_QUERY : "");
$link = preg_replace("^(&amp;|\?)c_action=(edit|delete)&amp;comment_id=\d*^",
"", $link);

if (iMEMBER && (isset($_GET['c_action']) && $_GET['c_action'] == "delete") && (isset($_GET['comment_id'])
&& isnum($_GET['comment_id']))) {
if ((iADMIN && checkrights("C")) || (iMEMBER && dbcount("(comment_id)",
DB_COMMENTS, "comment_id='".$_GET['comment_id']."' AND comment_name='".$userdata['user_id']."'")))
{
$result = dbquery("DELETE FROM ".DB_COMMENTS." WHERE comment_id='".$_GET['comment_id']."'".(iADMIN
? "" : " AND comment_name='".$userdata['user_id']."'"));
}
redirect($clink);
}

if ((iMEMBER || $settings['guestposts'] == "1") && isset($_POST['post_comment']))
{

if (iMEMBER) {
$comment_name = $userdata['user_id'];
} elseif ($settings['guestposts'] == "1") {
$comment_name = trim(stripinput($_POST['comment_name']));
$comment_name = preg_replace("(^[0-9]*)", "", $comment_name);
if (isnum($comment_name)) { $comment_name = ""; }
include_once INCLUDES."securimage/securimage.php";
$securimage = new Securimage();
if (!isset($_POST['com_captcha_code']) || $securimage->check($_POST['com_captcha_code'])
== false) { redirect($link); }
}

$comment_message = trim(stripinput(censorwords($_POST['comment_message'])));

if (iMEMBER && (isset($_GET['c_action']) && $_GET['c_action'] == "edit") && (isset($_GET['comment_id'])
&& isnum($_GET['comment_id']))) {
$comment_updated = false;
if ((iADMIN && checkrights("C")) || (iMEMBER && dbcount("(comment_id)",
DB_COMMENTS, "comment_id='".$_GET['comment_id']."' AND comment_name='".$userdata['user_id']."'")))
{
if ($comment_message) {
$result = dbquery("UPDATE ".DB_COMMENTS." SET comment_message='$comment_message'
WHERE comment_id='".$_GET['comment_id']."'".(iADMIN ? "" : " AND comment_name='".$userdata['user_id']."'"));
$comment_updated = true;
}
}
if ($comment_updated) {
$c_start = (ceil(dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS, "comment_id<='".$_GET['comment_id']."'
AND comment_item_id='".$cid."' AND comment_type='".$ctype."'") / 10) - 1) * 10;
}
redirect($clink."&amp;rstart=".(isset($c_start) && isnum($c_start) ? $c_start :
""));
} else {
if (!dbcount("(".$ccol.")", $cdb, $ccol."='".$cid."'")) {
redirect(BASEDIR."index.php"); }
if ($comment_name && $comment_message) {
require_once INCLUDES."flood_include.php";
if (!flood_control("comment_datestamp", DB_COMMENTS, "comment_ip='".USER_IP."'"))
{
$result = dbquery("INSERT INTO ".DB_COMMENTS." (comment_item_id, comment_type,
comment_name, comment_message, comment_datestamp, comment_ip) VALUES ('$cid', '$ctype',
'$comment_name', '$comment_message', '".time()."', '".USER_IP."')");
}
}
$c_start = (ceil(dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS, "comment_item_id='".$cid."'
AND comment_type='".$ctype."'") / 10) - 1) * 10;
redirect($clink."&amp;rstart=".$c_start);
}
}

opentable($locale['c100']);
echo "<a id='comments' name='comments'></a>";
$c_rows = dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS, "comment_item_id='$cid' AND
comment_type='$ctype'");
if (!isset($_GET['c_start']) || !isnum($_GET['c_start'])) { $_GET['c_start'] =
0; }

$result = dbquery("SELECT tcm.*,user_name, user_avatar, user_id, user_posts,
user_joined, user_location, user_lastvisit FROM ".DB_COMMENTS." tcm LEFT JOIN
".DB_USERS." tcu ON tcm.comment_name=tcu.user_id WHERE comment_item_id='$cid'
AND comment_type='$ctype' ORDER BY comment_datestamp ASC LIMIT
".$_GET['c_start'].",10");

if (dbrows($result)) {
$i = $_GET['c_start']+1;
if ($c_rows > 10) {
echo "<div style='text-align:center;margin-bottom:5px;'>".makecommentnav($_GET['c_start'],
10, $c_rows, 3, $clink."&amp;")."</div>\n";
}

echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%' class='tbl-border'>\n";

while ($data = dbarray($result)) {
echo "<tr><td colspan='2' class='tbl2'>";

if ((iADMIN && checkrights("C")) || (iMEMBER && $data['comment_name'] == $userdata['user_id']
&& isset($data['user_name']))) {
echo "<div style='float:right' class='comment_actions'><!--comment_actions-->\n<a
href='".FUSION_REQUEST."&amp;c_action=edit&amp;comment_id=".$data['comment_id']."#edit_comment'>".$locale['c108']."</a>
|\n";
echo "<a href='".FUSION_REQUEST."&amp;c_action=delete&amp;comment_id=".$data['comment_id']."'>".$locale['c109']."</a>\n</div>\n";
}
echo "<a href='".FUSION_REQUEST."#c".$data['comment_id']."' id='c".$data['comment_id']."'
name='c".$data['comment_id']."'>#".$i."</a> | ";


if ($data['user_name']) {
echo "<span class='comment-name'><a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['comment_name']."'>".$data['user_name']."</a></span>\n";
} else {
echo "<span class='comment-name'>".$data['comment_name']."</span>\n";
}
echo "<span class='small'>".$locale['global_071'].showdate("longdate", $data['comment_datestamp'])."</span>\n";

echo "</td></tr>";
echo "<tr><td valign='top'>";

if ($data['user_avatar'] && file_exists(IMAGES."avatars/".$data['user_avatar']))
{
echo "<center>\n";
echo "<img src='".IMAGES."avatars/".$data['user_avatar']."'
alt='".$data['user_avatar']."' width='60' /></center>\n";
echo "</center>\n";
} else {
echo "<center>\n";
echo "<img src='".IMAGES."avatars/noav.gif' alt='No Avatar' width='60' /></center>\n";
}

echo "</td>";

echo "<td valign='top' class='tbl1 comment_message'><!--comment_message-->".nl2br(parseubb(parsesmileys($data['comment_message'])))."";
$i++;
}

echo "</td>\n</tr>\n</table>";


if (iADMIN && checkrights("C")) {
echo "<div align='right' class='tbl2'><a href='".ADMIN."comments.php".$aidlink."&amp;ctype=$ctype&amp;cid=$cid'>".$locale['c106']."</a></div>\n";
}
if ($c_rows > 10) {
echo "<div style='text-align:center;margin-top:5px;'>".makecommentnav($_GET['c_start'],
10, $c_rows, 3, $clink."&amp;")."</div>\n";
}
} else {
echo $locale['c101']."\n";
}
closetable();

opentable($locale['c102']);
if (iMEMBER && (isset($_GET['c_action']) && $_GET['c_action'] == "edit") && (isset($_GET['comment_id'])
&& isnum($_GET['comment_id']))) {
$eresult = dbquery(
"SELECT tcm.*,user_name FROM ".DB_COMMENTS." tcm
LEFT JOIN ".DB_USERS." tcu ON tcm.comment_name=tcu.user_id
WHERE comment_id='".$_GET['comment_id']."' AND comment_item_id='".$cid."' AND
comment_type='".$ctype."'"
);
if (dbrows($eresult)) {
$edata = dbarray($eresult);
if ((iADMIN && checkrights("C")) || (iMEMBER && $edata['comment_name'] == $userdata['user_id']
&& isset($edata['user_name']))) {
$clink .= "&amp;c_action=edit&amp;comment_id=".$edata['comment_id'];
$comment_message = $edata['comment_message'];
}
} else {
$comment_message = "";
}
} else {
$comment_message = "";
}
if (iMEMBER || $settings['guestposts'] == "1") {
require_once INCLUDES."bbcode_include.php";
echo "<a id='edit_comment' name='edit_comment'></a>\n";
echo "<form name='inputform' method='post' action='".$clink."'>\n";
if (iGUEST) {
echo "<div align='center' class='tbl'>\n".$locale['c104']."<br />\n";
echo "<input type='text' name='comment_name' maxlength='30' class='textbox'
style='width:360px' />\n";
echo "</div>\n";
}
echo "<div align='center' class='tbl'>\n";
echo "<textarea name='comment_message' cols='70' rows='6' class='textbox'
style='width:360px'>".$comment_message."</textarea><br />\n";
echo display_bbcodes("360px", "comment_message");
if (iGUEST) {
echo $locale['global_158']."<br />\n";
echo "<img id='com_captcha' src='".INCLUDES."securimage/securimage_show.php'
alt='' /><br />\n";
echo "<a href='".INCLUDES."securimage/securimage_play.php'><img src='".INCLUDES."securimage/images/audio_icon.gif'
alt='' class='tbl-border' style='margin-bottom:1px' /></a>\n";
echo "<a href='#' onclick=\"document.getElementById('com_captcha').src = '".INCLUDES."securimage/securimage_show.php?sid='
+ Math.random(); return false\"><img src='".INCLUDES."securimage/images/refresh.gif'
alt='' class='tbl-border' /></a><br />\n";
echo $locale['global_159']."<br />\n<input type='text' name='com_captcha_code'
class='textbox' style='width:100px' />\n";
}
echo "<br />\n<input type='submit' name='post_comment' value='".($comment_message
? $locale['c103'] : $locale['c102'])."' class='button' />\n";
echo "</div>\n</form>\n";
} else {
echo $locale['c105']."\n";
}
closetable();
}

function makecommentnav($start, $count, $total, $range = 0, $link) {

global $locale;

$pg_cnt = ceil($total / $count);
if ($pg_cnt <= 1) { return ""; }

$idx_back = $start - $count;
$idx_next = $start + $count;
$cur_page = ceil(($start + 1) / $count);

$res = $locale['global_092']." ".$cur_page.$locale['global_093'].$pg_cnt.": ";
if ($idx_back >= 0) {
if ($cur_page > ($range + 1)) {
$res .= "<a href='".$link."ce4dstart=0'>1</a>...";
}
}
$idx_fst = max($cur_page - $range, 1);
$idx_lst = min($cur_page + $range, $pg_cnt);
if ($range == 0) {
$idx_fst = 1;
$idx_lst = $pg_cnt;
}
for ($i = $idx_fst; $i <= $idx_lst; $i++) {
$offset_page = ($i - 1) * $count;
if ($i == $cur_page) {
$res .= "<span><strong>".$i."</strong></span>";
} else {
$res .= "<a href='".$link."c_start=".$offset_page."'>".$i."</a>";
}
}
if ($idx_next < $total) {
if ($cur_page < ($pg_cnt - $range)) {
$res .= "...<a href='".$link."c_start=".($pg_cnt - 1) * $count."'>".$pg_cnt."</a>\n";
}
}

return "<div class='pagenav'>\n".$res."</div>\n";
}
?>- dertil skal du lige have en "standart-avatar" i mappen /images/ - som skal hedde noav.gif
Redigeret af Smokeman d. 18-07-2010 15:23
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Martin-M
#5 Udskriv indlæg
Lagt på d. 18-07-2010 15:21
Standart Avatar

Super bruger


Antal indlæg: 573
Tilmeldt: 12.09.08
Sidst set: 14.07.16
On/Offline: Offline
Status:
:)
Dagens humør:

 
Wink.. Det lyder godt.
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Smokeman
#6 Udskriv indlæg
Lagt på d. 18-07-2010 15:23
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 12134
Tilmeldt: 25.01.08
Sidst set: 28.01.17
On/Offline: Offline
Status:
Startet så småt op igen..
Dagens humør:

 
Look up - vi skrev vist samtidigt med jeg redigerede mit indlæg..
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Martin-M
#7 Udskriv indlæg
Lagt på d. 18-07-2010 15:27
Standart Avatar

Super bruger


Antal indlæg: 573
Tilmeldt: 12.09.08
Sidst set: 14.07.16
On/Offline: Offline
Status:
:)
Dagens humør:

 
Det fungerer! Tusind tak. Det ser sgu meget bedre ud end det gamle! Tup
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Smokeman
#8 Udskriv indlæg
Lagt på d. 18-07-2010 15:28
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 12134
Tilmeldt: 25.01.08
Sidst set: 28.01.17
On/Offline: Offline
Status:
Startet så småt op igen..
Dagens humør:

 
Helt enig! - og det var da så lidt.

Husker du lige at markere debatten som løst ? Wink
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Martin-M
#9 Udskriv indlæg
Lagt på d. 18-07-2010 15:30
Standart Avatar

Super bruger


Antal indlæg: 573
Tilmeldt: 12.09.08
Sidst set: 14.07.16
On/Offline: Offline
Status:
:)
Dagens humør:

 
Løst
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Spring til debat:
 
Lignende tråde
Debat Forum Svar Nyeste indlæg
Baggrundsbillede (vandmærke) i nyheder Generel debat 1 16-01-2015 11:13
Debat på siden helt forkert :/ MOD's og Elementer 2 28-10-2014 09:30
Nyheder læst ved login Generel debat 5 03-09-2014 10:16
Banner/nyhedsikoner forsvinder efter inlæsning af siden Generel debat 2 29-09-2013 19:50
Siden hacket.... eller? Generel debat - v6 10 23-09-2013 14:30