Besøgende
Gæster online: 8
Brugere online: 0
Antal brugere: 1,720
Nyeste bruger: thomaslarsen
10 nyeste brugere: Klik her
 42,279,537 Unikke besøg
10164 Besøg pr. dag
Synes godt om
Translate this page
Tilfældige Avatars
388 brugere (22.65%)
Har allerede en Avatar.
Artikler
Nyeste artikler
V7 versions-liste 15515
V6/V7-identifier 20450
Tilfældigt tema på ... 15738
Hvordan tælles unik... 16825
Ens registreringssi... 196391
Populære artikler
Ens registreringssi... 196391
Kør PHP-Fusion loka... 39513
Tilfældigt banner/l... 30784
Flytning af PHP-Fus... 29546
Opgradering af PHP-... 25000
Info om artikler
Artikler i databasen: 9
Læst antal gange: 389762
Downloads
Nyeste downloads
Danske sprogfiler ... 410
Avatar in viewforu... 897
Latest Blacklisted... 891
Search in Shouts 849
Users Websites Pan... 824
Populære downloads
DeLuxe Dropdown Me... 3766
CSS Dropdown Menu ... 2715
Installations-vide... 2559
PHP-Fusion v7.00.0... 2475
Forum Pack v1.0 2183
Info om downloads
Filer i databasen: 180
Hentet antal gange: 125684
Statistik mm.
Se indlæg
PHPFusion-Tips.dk :: PHP-Fusion v7.00.XX :: MOD's og Elementer
Hvem er her? 1 gæst(er)
 Udskriv debat
icon/screenshot pro download
ju_dk
#1 Udskriv indlæg
Lagt på d. 22-11-2009 16:22
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 1293
Tilmeldt: 25.04.08
Sidst set: 13.06.19
On/Offline: Offline
Status:
Jeg er ikke SMOKEMAN, derfor må brugere godt hjælpe hinanden. :-)
Dagens humør:

 
Jeg har prøvet at modde Professional Download System,
så jeg kunne få skiftet iconet ud med en preview af screenshot

Har fundet stedet i theme_funcs.php hvor iconet vises, markeret med rød baggrund
og hvor linket til screenshot er, markeret med grøn baggrund

Download kildekode  Kode
<?php
/***************************************************************************
 *   Professional Download System                                          *
 *                                                                         *
 *   Copyright (C) pirdani                                                 *
 *   pirdani@hotmail.de                                                    *
 *   http://pirdani.de/                                                    *
 *                                                                         *
 *   Copyright (C) 2005 EdEdster (Stefan Noss)                             *
 *   http://edsterathome.de/                                               *
 *                                                                         *
 *   Copyright (C) 2006-2007 Artur Wiebe                                   *
 *   wibix@gmx.de                                                          *
 *   http://wibix.de/                                                      *
 *                                                                         *
 *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
 *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
 *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or     *
 *   (at your option) any later version.                                   *
 ***************************************************************************/
if(!defined('IN_FUSION')) {
   die;
}
if(!empty($pdp->settings['theme'])) {
   include_once(INFUSIONS.'pro_download_panel/themes/'
      .$pdp->settings['theme'].'/theme.php');
}


if(!function_exists('pdp_render_cats')) {
function pdp_render_cats($catid, $in_down, &$path, &$cats)
{
   global $locale;

   echo '<hr />';

   // path
   $level = 0;
   $bullet = "&raquo";
   foreach($path as $data) {
      if($data['id']==$catid && !$in_down) {
         echo str_repeat("&nbsp;", $level*4).$bullet
            ." <b>".$data['name']."</b><br />\n";
      } else {
         echo str_repeat("&nbsp;", $level*4).$bullet
            ." <a href='download.php?catid=".$data['id']."'>"
               .$data['name']."</a><br />\n";
      }
      ++$level;
   }

   // child cats
   foreach($cats as $id => $data) {
      $more = array();
      if($data['cnt_downs']) {
         $more[] = $data['cnt_downs']." ".$locale['pdp_downloads'];
      }
      if($data['cnt_cats']) {
         $more[] = $data['cnt_cats']." ".$locale['PDP222'];
      }

      echo str_repeat("&nbsp;", $level*4).$bullet
         ." <a href='download.php?catid=$id'>".$data['name']."</a>";
      if(count($more)) {
         echo " (".implode(" - ", $more).")";
      }
      echo "<br />\n";
   }
}
}

if(!function_exists('pdp_render_downs')) {
function pdp_render_downs(&$downs, $rowstart, $per_page, $count, $link)
{
   global $locale;

   foreach($downs as $data) {
      if($data['is_new']) {
         $new = " <img src='icons/new.gif'"
            ." alt='".$locale['pdp_new']."' />";
      } else {
         $new = "";
      }
      echo "<hr>
<table border='0' width='100%'>
<tr>
   <td width='1%'><img src='icons/project.gif' alt='' /></td>
   <td><b><a href='".$data['href']."'>".$data['name']."</a></b>$new<br />"
      ."<span class='small2'>"
         .($data['user_id']
            ? $locale['PDP214']." <a href='profile.php?id="
               .$data['user_id']."'>"
               .$data['user_name']."</a> "
            : "")
         .showdate("shortdate", $data['mtime'])."</span>"
   ."</td>
   <td align='right' style='white-space:nowrap;'>"
      .$locale['pdp_downloads'].": ".$data['downloads']."<br />"
         .$locale['PDP021'].": ".$data['comments']."</td>
</tr>
<tr>
   <td colspan='3'>".$data['desc']."</td>
</tr>
</table>";
   }

   if($count > $per_page) {
      echo '
<p>
<div style="text-align:center;">'
   .makePageNav($rowstart, $per_page, $count, 3, $link).'
</div>';
   }
}
}if(!function_exists('pdp_render_download')) {
function pdp_render_download($id, $data, $links, $files, $images, $old_data)
{
   global $locale, $pdp;

   $down_link = '';
   if(!$data['can_download']) {
      ;
   } elseif(!empty($old_data['down']) || !empty($old_data['link_extern'])){
      $down_link = array(
         'did'   => $id,
         'file'   => 0,
      );
   } elseif(count($files)) {
      $latest_download = array_shift($files);
      $down_link = array(
         'did'   => $id,
         'file'   => $latest_download['id'],
      );
      $old_ver = $latest_download['ver'];
      $old_size = $latest_download['size'];
      array_unshift($files, $latest_download);
   }

   if(is_array($down_link)) {
      $down_link = '
<form action="file.php" method="get">
<input type="hidden" name="did" value="'.$down_link['did'].'" />
<input type="hidden" name="file_id" value="'.$down_link['file'].'" />
<input type="submit" class="button" value="'.$locale['PDP201'].'" />
</form>';
   } else {
      $down_link = parseubb($pdp->settings['download_restricted']);
      if(FUSION_VERSION!='FF') {
         $down_link = nl2br($down_link);
      }
   }

   if(!empty($data['pic'])) {
      $pic = $data['pic'];
      $pic_id = 0;
   } elseif(count($images)) {
      $first_pic = $images[0];
      $pic = $first_pic['url'];
      $pic_id = $first_pic['id'];
   } else {
      $pic = "";
   }

   echo "<p><font size='+1'><b>".$data['name']."</b></font>\n";
   echo "<hr />

<table border='0' cellspacing='2' width='100%' cellpadding='0'>
<tr>
   <td valign='top' colspan='2'>".$data['desc']."</td>
   <td width='150' valign='top' rowspan='2'>
   <table class='tbl-border' cellspacing='1' width='100%'>";
// version
if(!empty($old_data['version'])) {
   echo "<tr><td class='tbl2' align='center'>".$locale['PDP018']
      .":<br />".$old_data['version']."</td>";
}
// homepage
if(!empty($data['homepage'])) {
   echo "<tr><td class='tbl2' align='center'><a href='".$data['homepage']."'"
      ." target='_blank'>".$locale['PDP020']."</a></td>";
}
// screenshot
if(!empty($pic)) {
   echo "<tr>
   <td align='center' class='tbl2'>"
      ."<a href='image.php?did=".$id."&amp;pic_id=$pic_id'>"
         .$locale['PDP028']."</a></td>
</tr>";
}
// download count
echo "<tr>
   <td align='center' class='tbl2'>".$locale['pdp_downloads'].":<br />"
      .pdpCore::format_number($data['count'])."</td>
</tr>";
// FIXME TODO
if(!empty($old_data['size'])) {
   echo "<tr><td align='center' class='tbl2'>"
      .$locale['PDP029'].":<br />".$old_data['size']."</td></tr>";
}
if(!empty($data['license'])) {
   echo "<tr>
   <td align='center' class='tbl2'>".$locale['pdp_license'].': '
      .$data['license']."</td>
</tr>";
}
// who posted and when.
echo "<tr><td align='center' class='tbl2'>"
   .($data['user_id']
      ?  "<a href='profile.php?id=".$data['user_id']."'>"
         .$data['user_name']."</a><br />"
      : "")
   .showdate("shortdate", $data['mtime'])."</td>
</tr>\n";
if(!empty($data['copyright'])) {
   echo "<tr>
   <td class='tbl2' align='center'>".$data['copyright']."</td>
</tr>\n";
}
if($data['allow_notify']) {
if($data['can_subscribe']) {
   echo "<tr>
   <td class='tbl2' align='center'>".($data['is_subscribing']
      ? "<a href='include/do_did.php?did=".$id."&amp;subscibe=0'>".$locale['PDP060']."</a>"
      : "<a href='include/do_did.php?did=".$id."&amp;subscibe=1'>".$locale['PDP059']."</a>")
      ."</td>
</tr>\n";
}
}
echo "</table></td>
</tr>
<tr>
   <td align='center' valign='bottom'>"
      .$down_link."
   </td>
</tr>
</table>
<hr />\n";


   // report broken downloads
   echo "<div align='right'>";
   if(iPDP_BROKEN) {
      echo "[ <a href='broken.php?did=".$id."'>".$locale['PDP024']
         ."</a> ]<br />";
   }
   // edit link
   if(count($links)) {
      echo "<b>".$locale['pdp_edit'].":</b> [ "
         .implode(" | ", $links)." ]";
   }

   echo "</div>\n";


   // files
   if(count($files)) {
      echo '<strong>'.$locale['PDP200'].":</strong><ul>\n";
   }
   foreach($files as $row) {
      echo "<li>"
         .showdate("shortdate", $row['timestamp'])
         ." - <b>".$row['ver']." - </b>";
      if($data['can_download']) {
         echo " <a href='file.php?did=".$id
            ."&amp;file_id=".$row['id']."'"
            ." title='".$row['url']."'>"
            .trimlink($row['url'], 40)."</a>";
      } else {
         echo trimlink($row['url'], 40);
      }
      echo " (<span class='small2'>".$row['size']." - "
            .$row['desc'].")</span>"
         ."</li>\n";
   }
   if(count($files)) {
      echo "</ul>\n";
   }
}
}


function pdp_menu()
{
   global $locale, $pdp, $userdata;

   $user_links = array();
   $admin_links = array();

   $user_links[] = "<a href='download.php'>".$locale['PDP037']."</a>";
   $user_links[] = "<a href='download.php?catid=0'>"
      .$locale['PDP820']."</a>";
   $user_links[] = "<a href='search.php'>".$locale['PDP040']."</a>";
   if(iMEMBER || iPDP_ADMIN || iPDP_MOD)
   {
      if(ff_db_count('(*)', DB_PDP_CATS,
         groupaccess('cat_upload_access')))
      {
            $user_links[] = "<a href='edit_desc.php'>"
               .$locale['PDP038']."</a>";
      }
      if(ff_db_count('(*)', DB_PDP_DOWNLOADS,
         "user_id='".$userdata['user_id']."'")
         || ff_db_count('(*)', DB_PDP_NOTIFY,
            "user_id='".$userdata['user_id']."'"))
      {
         $user_links[] = "<a href='profile.php"
            ."?id=".$userdata['user_id']."'>"
            .$locale['PDP160']."</a>";
      }
   }

   if(iPDP_MOD) {
      $admin_links[] = '<a href="mod.php">'.$locale['pdp_moderator'].'</a>';
   }
   if(iPDP_ADMIN) {
      $admin_links[] = '<a href="admin/admin.php">'.$locale['PDP016'].'</a>';
   }
   $admin_links[] = '<a href="copyright.php">'.$locale['PDP039'].'</a>';

   pdp_render_menu($user_links, $admin_links);
}if(!function_exists('pdp_render_menu')) {
function pdp_render_menu($user_links, $admin_links)
{
   global $locale, $stext;

   if(isset($_GET['stext'])) {
      $stext = stripinput($_GET['stext']);
   } else {
      $stext = '';
   }

   echo '
<div style="float:left; padding-right:5px;">'.implode(' | ', $user_links).'</div>
<div style="float:right; padding-left:5px;">'.implode(' | ', $admin_links).'</div>
<div style="clear:both;"></div>

<form action="search.php" method="get">
<input type="text" size="20" maxlength="30" name="stext" class="textbox" value="'.$stext.'" />
<input type="submit" value="'.$locale['PDP040'].'" class="button" />
</form>';
}
}?>
selve koden til screeshoot er fundet i image.php, markeret med grøn baggrund

Download kildekode  Kode
<?php
/***************************************************************************
 *   Professional Download System                                          *
 *                                                                         *
 *   Copyright (C) pirdani                                                 *
 *   pirdani@hotmail.de                                                    *
 *   http://pirdani.de/                                                    *
 *                                                                         *
 *   Copyright (C) 2005 EdEdster (Stefan Noss)                             *
 *   http://edsterathome.de/                                               *
 *                                                                         *
 *   Copyright (C) 2006-2007 Artur Wiebe                                   *
 *   wibix@gmx.de                                                          *
 *   http://wibix.de/                                                      *
 *                                                                         *
 *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
 *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
 *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or     *
 *   (at your option) any later version.                                   *
 ***************************************************************************/
require_once('include/common.php');


if(!$download->id) {
   fallback('index.php');
}


if(isset($_GET['pic_id']) && isNum($_GET['pic_id'])) {
   $pic_id = $_GET['pic_id'];
} else {
   $pic_id = 0;
}/****************************************************************************
 * GUI
 */
opentable($download->data['dl_name']);
echo '
<p>
   <a href="download.php?did='.$download->id.'">'.$locale['PDP026'].'</a>
<p>';


$links = array();
$cur_pic = '';

if(!empty($download->data['dl_pic'])) {
   $links[] = '<a href="'.FUSION_SELF.'?did='.$download->id.'">'
      .$download->data['dl_name'].'</a>';
   $cur_pic = array(
      'pic_id'   => 0,
      'pic_url'   => $download->data['dl_pic'],
      'pic_desc'   => $download->data['dl_name'],
   );
}


$res = dbquery("SELECT pic_id, pic_url, pic_desc
   FROM ".DB_PDP_IMAGES."
   WHERE download_id='".$download->id."' AND pic_status='0'");
while($data = dbarray($res)) {
   if($data['pic_id']==$pic_id) {
      $pic_id = $data['pic_id'];
      $cur_pic = $data;
      $data['pic_desc'] = "<strong>".$data['pic_desc'].'</strong>';
   }

   $links[] = '<a href="'.FUSION_SELF."?did=".$download->id
      .'&amp;pic_id='.$data['pic_id'].'">'
      .$data['pic_desc'].'</a>';
}


if(!is_array($cur_pic)) {
   $download->fallback_download();
}


echo '
<div style="text-align: center;">
'.implode(' | ', $links).'
<p>
<img src="'
   .(!pdp_is_external($cur_pic['pic_url'])

      ? $pdp->settings['upload_image']
      : ''
   ).$cur_pic['pic_url'].'" alt="'.$cur_pic['pic_desc'].'" />

<p>'
   .$cur_pic['pic_desc'].'
</p>
</div>';


closetable();


require_once('include/die.php');
?>
Har prøvet at kombineret dem, men får system fejl.
moddet fil vedhæftet
Måske er det et manglende ' " ) ( der er skyld i fejlen

Screenshot der skal vises skal have en max størrelse på 22x22 pix
og der er kun muligt at have et screenshot

Nogle der kan hjælpe ?
ju_dk tilknyttede følgende fil:
Download fil theme_funcs.zip Download filMvh
ju_dk

phpfusion-tips.dk/signaturer/ju_dk.png
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Smokeman
#2 Udskriv indlæg
Lagt på d. 22-11-2009 16:52
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 12134
Tilmeldt: 25.01.08
Sidst set: 28.01.17
On/Offline: Offline
Status:
Startet så småt op igen..
Dagens humør:

 
Måske jeg spørger sumt - men jeg tager nu chancen alligevel: Hvad er det for et ikon du snakker om - hvor ser du det i originalen ? Hmm
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
ju_dk
#3 Udskriv indlæg
Lagt på d. 22-11-2009 17:15
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 1293
Tilmeldt: 25.04.08
Sidst set: 13.06.19
On/Offline: Offline
Status:
Jeg er ikke SMOKEMAN, derfor må brugere godt hjælpe hinanden. :-)
Dagens humør:

 
Det ved du godt, der findes ingen dumme spørgsmål Hilarious

Det er iconet som vises som standard, jeg vil hente et screenshot i stedet for
ju_dk tilknyttede følgende billede:

Mvh
ju_dk

phpfusion-tips.dk/signaturer/ju_dk.png
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
ju_dk
#4 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-11-2009 04:30
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 1293
Tilmeldt: 25.04.08
Sidst set: 13.06.19
On/Offline: Offline
Status:
Jeg er ikke SMOKEMAN, derfor må brugere godt hjælpe hinanden. :-)
Dagens humør:

 
Måske er det bare at ændre linket
Download kildekode  Kode
<a href='image.php?did=".$id."&amp;pic_id=$pic_id'til
Download kildekode  Kode
<img src='image.php?did=".$id."&amp;pic_id=$pic_id'>Derved vil den da vises ved det enkelte download, men ikke i listen

Virker dette, så skulle det da være muligt at få den i listen
Det er da et forsøg værd, prøver når jeg er hjemme igen.Mvh
ju_dk

phpfusion-tips.dk/signaturer/ju_dk.png
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Smokeman
#5 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-11-2009 10:50
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 12134
Tilmeldt: 25.01.08
Sidst set: 28.01.17
On/Offline: Offline
Status:
Startet så småt op igen..
Dagens humør:

 
Hehe, det var da et forsøg værd, men så simpelt er det desværre ikke. Der skal "lige" oprettes noget kald/kode til databasens tabel DB_PDP_IMAGES først, idet det ikke eksisterer i den påglædende fil.

Men jeg kan da oplyse, at det nu langt om længe har ladet sig gøre for mig. Dog skal koden lige finpudses og forenkles lidt. Dertil skal jeg også lige have lavet et standart-billede, hvis ikke man har oploadet noget screenshot til et download. Og selvf. også lige noget kode dertil der kan fikse det. Sidstnævnte er nu også nem nok.

Jeg giver lige lyd lidt senere.. Tup
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Smokeman
#6 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-11-2009 12:31
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 12134
Tilmeldt: 25.01.08
Sidst set: 28.01.17
On/Offline: Offline
Status:
Startet så småt op igen..
Dagens humør:

 
Så vil jeg selv mene den blev virkelig fin - tag et kig på vores egne downloads.

Noget lign. det du havde i tankerne ?

Hehe, det er jo ligefør vi selv skulle bruge den her på siden - bare for at have noget de andre ikke har.. Wink
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
ju_dk
#7 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-11-2009 12:33
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 1293
Tilmeldt: 25.04.08
Sidst set: 13.06.19
On/Offline: Offline
Status:
Jeg er ikke SMOKEMAN, derfor må brugere godt hjælpe hinanden. :-)
Dagens humør:

 
Smokeman skrev:
Hehe, det var da et forsøg værd, men så simpelt er det desværre ikke. Der skal "lige" oprettes noget kald/kode til databasens tabel DB_PDP_IMAGES først, idet det ikke eksisterer i den påglædende fil.

Jeg havde da et håb et kort øjeblik Helpless
Men jeg kan da oplyse, at det nu langt om længe har ladet sig gøre for mig. Dog skal koden lige finpudses og forenkles lidt. Dertil skal jeg også lige have lavet et standart-billede, hvis ikke man har oploadet noget screenshot til et download. Og selvf. også lige noget kode dertil der kan fikse det. Sidstnævnte er nu også nem nok.

Jeg giver lige lyd lidt senere.. Tup

Det var s..... Hej
Det glæder jeg mig til at se Tup

Så kan jeg godt se at mine amatør forsøg ikke kommer langt,
dog er jeg god til at få siden til at vise fejl HilariousMvh
ju_dk

phpfusion-tips.dk/signaturer/ju_dk.png
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
ju_dk
#8 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-11-2009 12:35
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 1293
Tilmeldt: 25.04.08
Sidst set: 13.06.19
On/Offline: Offline
Status:
Jeg er ikke SMOKEMAN, derfor må brugere godt hjælpe hinanden. :-)
Dagens humør:

 
Huh Smile

Vil straks prøve GrinMvh
ju_dk

phpfusion-tips.dk/signaturer/ju_dk.png
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
ju_dk
#9 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-11-2009 12:43
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 1293
Tilmeldt: 25.04.08
Sidst set: 13.06.19
On/Offline: Offline
Status:
Jeg er ikke SMOKEMAN, derfor må brugere godt hjælpe hinanden. :-)
Dagens humør:

 
Kan ikke finde Helpless

Ja det ser fint ud Clap

Tja, min ide, men du er troldmanden der tryller TupMvh
ju_dk

phpfusion-tips.dk/signaturer/ju_dk.png
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Smokeman
#10 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-11-2009 12:50
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 12134
Tilmeldt: 25.01.08
Sidst set: 28.01.17
On/Offline: Offline
Status:
Startet så småt op igen..
Dagens humør:

 
Det var såmænd blot sjov. Hilarious

1. Opload billedet no_scr.gif til infusions/pro_download_panel/images/

2. Overskriv /infusions/pro_download_panel/include/theme_funcs.php med den der er i mappen jeg vedhæfter.

God fornøjelse!
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
ju_dk
#11 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-11-2009 12:52
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 1293
Tilmeldt: 25.04.08
Sidst set: 13.06.19
On/Offline: Offline
Status:
Jeg er ikke SMOKEMAN, derfor må brugere godt hjælpe hinanden. :-)
Dagens humør:

 
Tak TupMvh
ju_dk

phpfusion-tips.dk/signaturer/ju_dk.png
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
Smokeman
#12 Udskriv indlæg
Lagt på d. 23-11-2009 12:59
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 12134
Tilmeldt: 25.01.08
Sidst set: 28.01.17
On/Offline: Offline
Status:
Startet så småt op igen..
Dagens humør:

 
Jeg opretter lige en ny debat - med en ny overskrift.

Så er den lettere at finde for andre. Smile

Seneste: Den nye debat findes her: http://www.phpfus...post_31880
Redigeret af Smokeman d. 23-11-2009 13:08
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
commandmasterchiefdk
#13 Udskriv indlæg
Lagt på d. 14-02-2010 00:54
Brugers avatar

Junior bruger


Antal indlæg: 12
Tilmeldt: 04.08.09
Sidst set: 23.02.10
On/Offline: Offline
Status:
Ingen status er valgt
Dagens humør:
Ikke valgt
 
Så er der lavet denne fremragende feature til PDS, men den "mappe" som smokesman skriver han tilføjer er væk. Og linket i indlæget ovenfor fører mig bare til forummets hovedside..... Hvem kan hjælpe mig med og få fat i dette lækre feature???
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
www.commandmasterchief.dk
ju_dk
#14 Udskriv indlæg
Lagt på d. 14-02-2010 01:42
Brugers avatar

Super Administrator


Antal indlæg: 1293
Tilmeldt: 25.04.08
Sidst set: 13.06.19
On/Offline: Offline
Status:
Jeg er ikke SMOKEMAN, derfor må brugere godt hjælpe hinanden. :-)
Dagens humør:

 
Det rigtige link står ellers nederst under foreslag til lignende tråde Wink

Pro Download System, Preview Screenshot MOD

Her er linkene
http://www.phpfus...ad_id=3815

http://www.phpfus...ad_id=3826
Redigeret af ju_dk d. 14-02-2010 01:43Mvh
ju_dk

phpfusion-tips.dk/signaturer/ju_dk.png
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
commandmasterchiefdk
#15 Udskriv indlæg
Lagt på d. 14-02-2010 09:31
Brugers avatar

Junior bruger


Antal indlæg: 12
Tilmeldt: 04.08.09
Sidst set: 23.02.10
On/Offline: Offline
Status:
Ingen status er valgt
Dagens humør:
Ikke valgt
 
Hmm Du godeste..... Jamen så er det da alletiders jeg har brugt 20 minutter til en halv time med søgefunktionen og tæsket forummet igennem uden og finde hvad jeg søgte..... *pinligt* he he Clap

Men jeg takker i hvert fald mange gange for hjælpen, godt det er simpelt for nogen af os Hilarious
Til forsiden  Til toppen af forum  Til bunden af forum
www.commandmasterchief.dk
Spring til debat:
 
Lignende tråde
Debat Forum Svar Nyeste indlæg
Fjerne felter fra submit download Tips og tricks mm. 1 11-03-2013 10:16
Navigasjon panel med icon Generel debat 29 24-01-2013 17:00
problem med Pro Download Panel Infusioner 6 12-05-2012 09:02
Professional Download System Infusioner 8 29-10-2011 22:42
Download kategorier Infusioner 2 29-10-2011 12:22